10 av 14 fikk ny jobb etter fullført fagskoleutdanning

10 av 14 fikk ny jobb etter fullført fagskoleutdanning

Ann Helen King, Hege Kristine Becker og Anne Kristin Pedersen har fullført fagskoleutdanningen Kontor-, salg- og serviceledelse, og alle tre startet i ny jobb etter endt utdanning.

Bilde: Hege Kristine Becker


Fagskoleutdanningen Kontor-, salg- og serviceledelse er allsidig og gir deg en god breddekunskap som gir deg mange muligheter. Du får også en unik mulighet til å ha erfaringsutveksling med alle studentene som kommer fra ulike bransjer.

Ann Helen King, Hege Kristine Becker og Anne Kristin Pedersen har fullført fagskoleutdanningen Kontor-, salg- og serviceledelse, og alle tre startet i ny jobb etter endt utdanning. En kartlegging av klassen viser at hele 10 av 14 har enten fått ny jobb eller tredd inn i ny stilling etter at de var ferdige med fagskoleutdanningen hos AOF Fagskolen.

Vi har tatt en prat med de tre damene om hvordan det var å være student, og hvilken betydning de tenker at fagskoleutdanningen har hatt i forbindelse med tiltredelse i ny jobb. De hadde alle et ønske om å utvikle seg videre innen faget, de ønsket mer dokumentert utdanning samt tilegne seg mer kunnskap og erfaring.

Hva har utdanning hos AOF Fagskolen betydd for din videreutvikling?

Teorien i undervisningen gjorde at jeg nå ser ting på en helt annen måte enn jeg gjorde før, og jeg forstår mer hvordan teori og praksis henger sammen. Dette tror jeg har vært med på å bidra til at jeg fikk ny jobb, sier Anne Kristin Pedersen.

For Hege Kristine Becker har det å ta fagskoleutdanning vist henne at hun kan, i voksen alder med familie og barn, få til noe nytt og lære nye ting. Hun opplever at det har vært veldig kjekt og lærerikt. Og som resultat har hun fått ny jobb innen det fagfeltet hun ønsket.

Ann Helen King ble tidlig engasjert i AOF Fagskolen som studentrådsleder. Det gav henne et innblikk i AOF Fagskolen fra forskjellige ståsted. Da hun var ferdig med fagskoleutdanningen kom en ny mulighet på banen, AOF Fagskolen i Stavanger hadde behov for noen som kunne tre inn i en midlertidig administrativ stilling. Ann Helen er nå selv engasjert hos AOF Fagskolen, her jobber hun med alt fra kontoradministrative oppgaver til å rekruttere nye studenter til en av de mange utdanningene fagskolen tilbyr.


Ann Helen King

«En av grunnene til at jeg takket ja til stillingen hos AOF Fagskolen er nettopp fordi det var inspirerende å se og høre hvordan studentene ble heiet på og støttet fra administrativt nivå. Dette er en utdanningstilbyder som heier på fagarbeidere, og går det lille ekstra for at alle skal kunne få faglig påfyll!» –  Ann Helen King


Fagskoleutdanningen hadde betydning for tiltredelse i ny stilling

De er alle enige om at utdanningen har hatt en betydning for at de nå har startet i ny jobb.
Ann Helen gav også uttrykk for at fagskoleutdanningen har gitt henne mer selvtillit. Huner tryggere i jobben, tar mer initiativ og det har vekket lysten på nye utfordringer. Hege Kristine merket at det hadde en positiv effekt når fagskoleutdanningen ble tatt opp under jobbintervjuet.


Kombinerte utdanningen med jobb

Alle tre kombinerte jobb og utdanning, noe som de synes gikk fint.

Når du har bestemt deg for å ta veien videre så er du på en måte kommet til det punktet der du forstår og godtar at du må stå på litt ekstra ved siden av jobben. Når man er innstilt på dette, og ønsker å ta videreutdanning så blir det liksom ikke noe problem. Mange av mine medstudenter ville kunne si seg enige i det, sier Hege Kristine. 


Vil du anbefale fagskole videre til andre?

«Det vil jeg absolutt. Er du på en plass i livet hvor du føler ting står litt stille er det så absolutt verdt et år og to på fagskole, det åpner mange muligheter!»  – Hege Kristine

«Ta fagskole! Er du i tvil eller ønsker å vite hva som kunne vært aktuelt for akkurat deg så ta kontakt, for mulighetene er mange. Har du et yrke du brenner for så kan man utforme resultatet til å gagne både seg selv og jobb fremover» – Ann Helen King

Det vil jeg! Jeg vurderer til og med å studere videre, ta en fagskoleutdanning til innen effektivisering. Men vi får se om det blir nå med en gang eller om jeg skal vente litt, ler Anne Kristin.


Anne Kristin Pedersen