Fagskoleutdanning gir gode muligheter

Fagskoleutdanning gir gode muligheter

- Det du lærer en kveld kan du bruke på jobb dagen etter. Det er et gratis tilbud som jeg vil si passer for enhver livssituasjon

Tekst og bilder produsert av Amedia

Line Hansen arbeider som kompetanserådgiver og kontorleder ved AOF Fagskolen i Kristiansand. Hun forklarer at det er en gratis høyere yrkesfaglig utdannelse som gir gode muligheter. Det passer for de med fagbrev og realkompetanse, men også de med bachelor som ønsker å tilegne seg en spisskompetanse.

Hun beskriver AOF Fagskolen som veldig praktisk rettet, og at de som tar studiet blir mer attraktive på arbeidsmarkedet i etterkant. Det skiller seg fra annen høyere utdanning ved at man ikke har forelesninger. Undervisningen baserer seg på gruppearbeid, caser og diskusjoner. I tillegg har faglærerne variert bakgrunn.

–  Det du lærer en kveld kan du bruke på jobb dagen etter. Det er et gratis tilbud som jeg vil si passer for enhver livssituasjon. Undervisningen foregår en kveld i uka, og vi tilrettelegger for studentene. Mange starter gjerne med skrekkblandet fryd, og sitter igjen med en enorm mestringsfølelse. De tilegner seg spisskompetanse som gjør at de står tryggere, opplyser hun.

Undervisning der du bor

AOF Fagskolen har utdanninger flere steder, som en del av deres filosofi om å ha tilbud der folk bor og jobber. De tilbyr derfor flere fagskoleutdanninger i Kristiansand, Arendal, Grimstad, Lyngdal og Flekkefjord, så vel som i Rogaland og Vestland. De har hatt god vekst de siste årene.

Hansen forteller om mye kompetanse i klassene i form av folk med ulik arbeidserfaring, og et aldersspenn som kan strekke seg fra 20 til 67 år.

– I klasserommet foregår det mange gode faglige diskusjoner, og vi får gode tilbakemeldinger. Vi har bedrifter som har sendt flere ansatte på 3-4 fagskoleutdanninger. De ser viktigheten av kompetansen. Arbeidsgiver får engasjerte og motiverte ansatte tilbake, som drar det med seg det de lærer inn i hverdagen på arbeidsplassen. Flere forteller at de har fått en helt ny tilnærming til jobben sin, og at det gjør noe med samholdet på jobb. Sånne tilbakemeldinger er gode å få, forteller Hansen.

Mange spennende fag

Kompetanserådgiveren forteller at det er mye sonende som skjer, og at det kommer nye studier i høst, som blant annet «Klinisk vurderingskompetanse».  Hun trekker også særlig frem «Demensomsorg», som er en kompetanse det er et økende behov for i helsesektoren. Det samme gjelder «Hverdagsmestring», som er kjempeaktuelt for kommunesektoren og særlig hjemmesykepleien.

I tillegg er fagskoleutdanning innen Helse, miljø og sikkerhet svært relevant og viktig på alle arbeidssteder. Effektiviserings- og forbedringsledelse er også et nyttig studie i veldig mange sammenhenger. Her lærer man prosjektledelse, prosessledelse, endringsledelse og ikke minst hvordan være en god leder. På studiet «Kontor-, salg- og serviceledelse» lærer man både markedsføring, administrasjon og salg.

– Andre høyaktuelle studier er arbeid med flerspråklige barn og positiv adferdsstøtte i skolen, opplyser Hansen.

Ta gjerne kontakt

Etter hovedopptaket 31. mai så har AOF også supplerende opptak, så det er absolutt ikke for sent å hive seg på.

– Jeg anbefaler de som lurer på om de skal studere å lese på nettsiden vår. Ring oss gjerne for utdypende informasjon eller om du har behov for tilrettelegging. Snakk gjerne også med en student.  Arbeidsgivere er også velkomne til å ta kontakt, sier Line Hansen engasjert.