Har virkelig sett gode resultater blant de ansatte

Har virkelig sett gode resultater blant de ansatte

- Jeg vil anbefale andre å ta utdanning ved AOF Fagskolen. Jeg er virkelig imponert over alt de ansatte klarer, og det er kjekt å se samholdet i gruppa. De er gode til å hjelpe hverandre.

Tekst og bilder produsert av Amedia

Avdelingsleder ved Elvegata sykehjem i Kristiansand, Bodil Karlsen, er en av de som har gode erfaringer med at de ansatte går på AOF Fagskolen. Sykehjemmet har 48 beboere som er svært hjelpetrengende, og har rundt 100 fast ansatte og vikarer i turnusen.


– Jeg fikk noen plakater fra AOF Fagskolen på mail og hang det opp. Umiddelbart meldte folk sin interesse, og ville lære mer. Vi har derfor hatt folk som har tatt utdanninger der i mange år. Blant annet har de tatt «Rus og psykisk helse». Den kompetansen trenger vi, så det sa vi umiddelbart ja til å legge til rette for. De ansatte har fått byttet vakter slik at det passer med undervisningen, og lånt lokaler her i forkant. Andre studier de har tatt er innen ernæring, lindrende behandling, veiledning og demensomsorg, forteller Karlsen.

Sykehjemmet har virkelig sett resultater av at de ansatte har videreutdannet seg.

– Her sier vi at all kompetanse er nyttig kompetanse.  Vi har også virkelig sett resultatene ved at de jobber på en helt annet måte, og ser den enkeltes behov. Andre ansatte spør også hva de har lært, så kunnskapen deles flittig videre. I tillegg har de kunnet søke om tittelen «helsefagarbeider med spesialisering», og fått økt lønnen sin som følge av utdannelsen, opplyser hun.


Imponert over hva de klarer

Karlsen er imponert over de ansatte. Alle har 100 prosent jobb og mange har barn. Flere skal også begynne på «Lindrende behandling», samtidig som de tar «Ernæring».  Ernæring og aktivitet er også satsingsområde i  Kristiansand kommune.

– Jeg vil anbefale andre å ta utdanning ved AOF Fagskolen. Jeg er virkelig imponert over alt de ansatte klarer, og det er kjekt å se samholdet i gruppa. De er gode til å hjelpe hverandre, forteller avdelingslederen stolt.

Hun ser også behovet for mer kompetanse i fremtiden.

–  Vi ser en stor økning i urolige pasienter, og også utagering. Da er det