Helsefag

Helsefag

Etterspørselen etter fagarbeidere og andre profesjoner med praktisk spisskompetanse innen ulike temaer innen helsesektoren er sterkt økende. Nasjonale satsninger, store endringer i brukernes/pasientenes behov og lengre levealder. Dette er faktorer som gjør at flere og flere velger fagskoler som nettopp gir en denne kompetansen innen fremtidens behov.

Hvem kan ta fagskole i helsefag?

Fagskolene innen helsefag er rettet mot fagarbeidere og andre relevante yrkesgrupper som ønsker å bygge videre på egen kompetanse.

Fagskolene er rettet mot ansatte i helsesektoren. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, portører, ambulansearbeidere og helsesekretærer er noen av yrkesgruppene som er aktuelle for disse utdanningene. Noen av våre utdanninger vil også være aktuelle for fagarbeidere i oppvekstsektoren.

Fagskolene er bygget på nasjonale studieplaner, og er basert på tilbakemeldinger fra yrkessektoren og forbund om hva som er ønsket av kompetanse.

Hvorfor ta fagskole i helsefag?

Vi har med fagfeltet i undervisningen og inviterer inn brukergrupper, fagpersoner med spisskompetanse på bestemte tema, og personer som har stått i de utfordringene utdanningen handler om.

Våre fagskoler innen helsefag gir kompetanse du kan ta i direkte bruk ut i arbeidslivet. Utdanningene er lagt opp på deltid, slik at det kan kombineres med jobb. I tillegg er det også lagt opp for praksis på egen arbeidsplass.

Alle våre fagskoler er pr. i dag stedsbaserte med klasseromsundervisning, noen ganger kombinert med live digital undervisning.

NB:
Finner du ikke din ønskede fagskole i ditt område, ta kontakt med oss for å sjekke hva dine muligheter er.