Min side
Helsefag

Ernæring i pleie og omsorgstjenester

Utdanning passer både for de som jobber på kjøkkenet i helseinstitusjoner og helsepersonell som jobber med brukerne.

Utdanningen vil gi deg kunnskap og ferdigheter, slik at du sammen med brukerne kan legge til rette for gode kostvaner og matopplevelser. Du får grunnleggende kjennskap til kost ved ulike sykdommer og tilstander, kost i forhold til alder og kulturtilhørighet, tips i hverdagen til hvordan man kan berike mat, få et sunnere kosthold og hvordan få tilpasset måltidet til den enkelte. Hospitering(bedriftsbesøk) og praktisk matlaging inngår i utdanningen.

Dette er en gratis deltidsutdanning på kveldstid, som gjennomføres over ett år og kan kombineres med jobb.

Hvor vil du studere?

Aktuelt for deg