Min side
Helsefag

Fagskolemodul Tverrfaglig palliativ omsorg

Utdanningen tar for seg ulike emner innen palliativ omsorg og pleie, og gir god kompetanse innen blant annet observasjon, behovsavklaring og lindrende tiltak. Begrepet palliasjon omhandler langt mer enn kun livets aller siste timer.

Kunnskap og fokus bidrar til god omsorg for pasienten når livet skal leves i sin avsluttende fase. Helsepersonell med trygghet på egen kompetanse er derfor nøkkelpersoner for den gode omsorgen.

Tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning skal gå hånd i hånd med lindring og medmenneskelighet.

Dette er en fagskolemodul som gir 10 studiepoeng.

Modulen er en gratis deltidsutdanning på kveldstid som gjennomføres over 16 uker og kan kombineres med jobb.

Hvor vil du studere?