Min side
Helsefag

Kroniske sykdommer

Kroniske sykdommer hos voksne og eldre er stadig økende, og denne pasientgruppen trenger ofte sammensatte tjenester.

Det er derfor nødvendig for arbeidslivet å ha tilgang til dyktige fagpersoner som kan møte denne pasientgruppens utfordringer. I denne utdanningen blir helsefagarbeiderens kompetanse ytterligere styrket og et tverrfaglig samarbeid vil gi best mulig kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten.

Utdanningen gir deg dybdekunnskap om de store kroniske sykdommene som blant annet hjerte- og karsykdommer, KOLS, diabetes, nyresvikt osv. Til å hjelpe oss med å forstå denne pasientgruppen bedre har vi ofte inne både pasientgrupper, interesseorganisasjoner og pårørende i undervisningen.

Praksis kan du gjennomføre på egen arbeidsplass. Dette er en gratis deltidsutdanning på kveldstid, som gjennomføres over to år mens du er i jobb

Hvor vil du studere?

Aktuelt for deg