Min side
Helsefag

Miljøarabeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/ utviklingshemming

Personer med utviklingshemming er langt fra en homogen gruppe, det er individuelle mennesker med mange og ulike behov.  Multiple handikap, atferdsproblem og overhyppige somatiske og psykiske lidelser gjør bildet ytterligere komplekst.

Fagskole Miljøarbeid retter seg mot ansatte som arbeider med brukere med en funksjonsnedsettelse og/ eller en utviklingshemming.

For å gi gode tilbud kreves det at yrkesutøverne får en stor breddekompetanse for å kunne gjøre gode valg i mange ulike situasjoner. Fagarbeideren skal stimulere brukeren til sysselsetting, trene på god egenomsorg og oppøving av sosiale relasjoner. Utdanningen vil styrke holdninger og respekten for enkeltindividets rett til utvikling og selvrealisering. Brukerens rett til selvbestemmelse og medvirkning står helt sentralt i utdanningen.

Praksis kan du gjennomføre på egen arbeidsplass. Dette er en gratis deltidsutdanning på kveldstid, som gjennomføres over to år og kan kombineres med jobb.

Hvor vil du studere?

Aktuelt for deg