Min side
Helsefag

Positiv atferdstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer

Utdanningen retter seg mot fagarbeidere som arbeider med mennesker med utviklingshemming, autisme og andre funksjonsnedsettelser, da denne gruppen er sårbare for å utvikle utfordrende atferd.

Utdanningen bygger på en egen metode for hvordan man håndtere utfordrende atferd både blant voksne og barn. Målet med utdanningen er å sørge for god livskvalitet for tjenestemottakere og dere familier ved forebygging og endring av noen av de forholdene som bidrar til uønsket atferd.

Utdanningen passer godt som et supplement til flere av våre andre fagskoleutdanninger som for eksempel «Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse / utviklingshemming».

Praksis kan du gjennomføre på egen arbeidsplass. Dette er en gratis deltidsutdanning på kveldstid, som gjennomføres over ett år og kan kombineres med jobb.