Helsefagarbeidere trenger etterutdanning

Helsefagarbeidere trenger etterutdanning

Helsepersonellkommisjonen foreslår store endringer for hva de ulike profesjonsgruppene innen helse skal utføre.

Endringer for helsepersonell
Denne uken kom rapporten fra Helsepersonellkommisjonen. I rapporten blir oppgavedeling et sentralt tema. Kommisjonen mener at svaret på utfordringene innen helse ikke er flere ansatte, men at man må jobbe mer effektivt. Derfor foreslår kommisjonen store endringer for hva de ulike profesjonsgruppene innen helse skal utføre.

Helsefagarbeidere skal få mer ansvar
I dag er det 35 000 sykepleiere ansatt i helseforetakene, mens det er kun 3500 helsefagarbeidere. Flere stillinger på sykehusene er blitt omgjort til sykepleierstillinger, og andre profesjoner er borte fra sykehusene. Derfor mener kommisjonen at det er på høy tid å tenke nytt og dele oppgavene på en annen måte. Helsefagarbeidere har potentiale til å utføre mange av sykepleieroppgavene, og de bør få den nødvendige opplæringen for å gjøre det.

Klasserom med lærer som underviser en gruppe studenter.
Helsepersonellkommisjonens rapport, «Helsefagarbeidere bør få den nødvendige opplæringen.»
PeopleImages/iStock via Getty Images

Det er hjelp å få
Hvis du er en helsefagarbeider som ønsker å videreutdanne deg for å kunne ta på deg mer ansvar i helsevesenet, trenger du ikke å lete lenge. AOF-Fagskolen tilbyr flere studier innen helse, som «Klinisk vurderingskompetanse» og «Pasientsikkerhet og helseadministrasjon»1.

Skaff deg konkurransefordelen
I tillegg til å øke din egen verdi i helsevesenet, vil en videreutdanning også gi deg en konkurransefordel i jobbmarkedet. Du vil skille deg ut som en helsefagarbeider med spesialkompetanse og kunnskap, noe som vil gjøre deg mer attraktiv for arbeidsgivere.

Ønsker du mer informasjon om AOF-Fagskolen sitt studie tilbud innen helsefag kan du finne det på vår nettside: Helsefag

1 Planlagt oppstart for studiet «Pasientsikkerhet og helseadministrasjon» er september 2023. Meld deg på vårt nyhetsbrev for å være blant de første til å få informasjon om studiet: Meld meg på