Kontaktpersoner

Økonomi- og administrasjonsfag

Kontakt en av våre kompetanserådgivere innen økonomi- og administrasjonsfag!

Helse, miljø og sikkerhet

Nord-Rogaland

Vanja Strand
kompetanserådgiver
vanja.strand@aof-fagskolen.no
992 20 605
Sør-Rogaland

Victoria Peck Skjerpe  
Kompetanserådgiver
victoria.peck.skjerpe@aof-fagskolen.no
415 76 026
Vestland

Birthe Lien
kompetanserådgiver
birthe.lien@aof-fagskolen.no
416 62 664
Agder

Line Hansen
senior kompetanserådgiver
line.hansen@aof-fagskolen.no
957 51 075

Effektiviserings- og forbedringsledelse

Nord-Rogaland

Vanja Strand
kompetanserådgiver
vanja.strand@aof-fagskolen.no
992 20 605
Sør-Rogaland

Victoria Peck Skjerpe  
Kompetanserådgiver
victoria.peck.skjerpe@aof-fagskolen.no
415 76 026
Vestland

Birthe Lien
kompetanserådgiver
birthe.lien@aof-fagskolen.no
416 62 664
Agder

Line Hansen
senior kompetanserådgiver
line.hansen@aof-fagskolen.no
957 51 075

Veiledning av lærlinger

Nord-Rogaland

Vanja Strand
kompetanserådgiver
vanja.strand@aof-fagskolen.no
992 20 605
Sør-Rogaland

Victoria Peck Skjerpe  
Kompetanserådgiver
victoria.peck.skjerpe@aof-fagskolen.no
415 76 026
Vestland

Birthe Lien
kompetanserådgiver
birthe.lien@aof-fagskolen.no
416 62 664
Agder

Line Hansen
senior kompetanserådgiver
line.hansen@aof-fagskolen.no
957 51 075

Kontor-, salg- og serviceledelse

Nord-Rogaland

Vanja Strand
kompetanserådgiver
vanja.strand@aof-fagskolen.no
992 20 605
Sør-Rogaland

Victoria Peck Skjerpe  
Kompetanserådgiver
victoria.peck.skjerpe@aof-fagskolen.no
415 76 026
Vestland

Birthe Lien
kompetanserådgiver
birthe.lien@aof-fagskolen.no
416 62 664
Agder

Line Hansen
senior kompetanserådgiver
line.hansen@aof-fagskolen.no
957 51 075

Renholdsledelse

Nord-Rogaland

Vanja Strand
kompetanserådgiver
vanja.strand@aof-fagskolen.no
992 20 605
Sør-Rogaland

Victoria Peck Skjerpe  
Kompetanserådgiver
victoria.peck.skjerpe@aof-fagskolen.no
415 76 026
Vestland

Birthe Lien
kompetanserådgiver
birthe.lien@aof-fagskolen.no
416 62 664
Agder

Line Hansen
senior kompetanserådgiver
line.hansen@aof-fagskolen.no
957 51 075