Min side
Oppvekst

Barn med særskilte behov – Dalane – vår 2023

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

30.11.2022

Startdato:

02.02.2023

Status:

Åpent for påmelding

Send inn søknad
Kontakt

Evy Kalsvik
evy.kalsvik@aof-fagskolen.no
995 65 069

Praktisk informasjon

Studiebelastning: Deltid
Varighet: 4 semestre
Antall timer undervisning: 320 timer

Undervisningssted: Dalane vgs i Egersund
Klokkeslett: kl. 17.00 - 21.00
Pris: Studentavgift kr. 800,-


Undervisningen vil foregå hver torsdag (hoveddag). I tillegg vil det være undervisning 1-2 tirsdager (ekstradag) per måned. Uansett ukedag foregår undervisningen fra kl. 17.00 - 21.00.

Utdanningen har planlagt oppstart den datoen som er oppført på nettsiden. Vi tar forbehold om at oppstart kan bli utsatt dersom vi ikke har tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere ved planlagt oppstartdato. Dette vil det gis informasjon om ved behov.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 30. november 2022. F.o.m. 1. desember åpner vi for nye søknader i suppleringsopptaket, forutsatt at vi da har ledige studieplasser. Suppleringsopptaket vil gå frem til oppstart på utdanningen eller til utdanningen er fulltegnet.

Utdanningen har offentlig finansiering. Finansieringen dekker ikke utgifter til litteratur, materiell og studentavgift. Studentavgiften er et engangsbeløp som dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), kopiavgift og administrasjonskostnader.

Utdanningen er godkjent i Lånekassen, men vi gjør oppmerksom på at du ikke kan søke Lånekassen om støtte før du har mottatt skriflig bekreftelse fra AOF Fagskolen på at du er tatt opp som student!

Til orientering gjør vi også oppmerksom på at der er en nivåforskjell mellom fagskoleutdanning og utdanning på høgskole/universitet. I Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) er fagskoleutdanninger plassert på nivå 5.1 og 5.2, mens utdanninger på høgskole/universitet er plassert fra nivå 6 (bachelor) og oppover. Det betyr at en fagskoleutdanning ikke kan brukes til å bygge på en utdanning på nivå 6 eller høyere.