AOF Fagskolen

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Stavanger

Richard Johnsensgate 4 4021 Stavanger

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

I AOF fagskolen tilbyr vi følgende utdanninger

Vestland

Fagskole

Vanskelig å velge hva du skal bli? Vurder fagskoleutdanning!

På grunn av fortsatt restriksjoner når det gjelder smittevern og avstand, legger vi opp til at alle våre utdanninger som starter våren 2022 kan måtte gjennomføres helt eller delvis på nett som kombinert nett/klasseromsundervisning. Restriksjonene rundt avstand setter foreløpig begrensninger i forhold til hvor mange vi kan ha i et klasserom samtidig. Vi benyttes Teams og Big Blue Button til lyd-bilde undervisning. Det er lett å bruke og alle som starter hos oss vil få all nødvendig hjelp fra vårt support team.

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Utdanningstilbudene er utarbeidet i samarbeid med yrkesfeltet for å sikre at de gir den kompetansen arbeidslivet etterspør. Alle fagskoleutdanninger som igangsettes er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), som også godkjenner utdanninger ved universiteter og høgskoler.

Alle som tar fagskoleutdanning, har status som student. AOF Fagskolen tilbyr forskjellige, spennende fagskoleutdanninger som gir fra 30 til 60 studiepoeng. Ved fullført utdanning med 60 studiepoeng gis gradsbetegnelse «Fagskolegrad» – «Professional degree». Utdanningene tilbys som deltidsstudier og kan enkelt kombineres med jobb.

Jeg vil anbefale alle som har mulighet til å ta videreutdanning. Jeg er blitt mer bevisst på god og klar kommunikasjon og forsøker å anvende det jeg lærer på skolen i mitt møte med brukeren. AOF Vestlandet - Agder er en fantastisk fagskole. Du blir ivaretatt som student og de har meget gode faglærere.

- Torbjørn Juritzen, tidligere student: Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid