AOF Fagskolen

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Stavanger

Richard Johnsensgate 4 4021 Stavanger

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet – Stavanger – vår 2022

Informasjon

Søknadsfrist for hovedopptaket er 12. desember 2021. Dersom det blir ledige plasser etter første opptak vil det bli lagt ut restplasser fra og med 13. desember 2021.

Utdanningen har offentlig finansiering, men studenten må selv dekke utgifter til materiell, samt betale en studentavgift på 800,-. Dette beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, kopiavgift og administrasjonskostnader.

Undervisningsdager er foreløpig ikke fastsatt.

Denne utdanningen passer for

Fagskoleutdanning Helse, miljø og sikkerhet er for deg som vil jobbe med og for mennesker, og som ønsker å jobbe med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Ønsker du i tillegg å jobbe med koordinering av tiltak som er med på å gjøre arbeidsplassen sikker, er dette utdanningen for deg.

Fagskoleutdanning Helse, miljø og sikkerhet er et praktisk og teoretisk fag, det er derfor en fordel at du har erfaring fra arbeidslivet.

Fagskole Helse, miljø og sikkerhet

Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse som er i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen HMS-området. Dagens og morgendagens utfordringer innebærer behov for nytenkning, kunnskap og kompetanse. Fokus på arbeidsmiljø dreier seg derfor om mer enn om bare å forebygge skader og iverksette sikkerhetstiltak. Utfordringer som konflikthåndtering, omorganisering, stress og utbrenthet, er sentrale temaer i det moderne arbeidslivet. Det er også ledelse, utvikling, kunnskap om regelverk og krav til systemer.

Har du eller ønsker du en rolle i din virksomhet innen HMS området, da er Fagskoleutdanning Helse, Miljø og Sikkerhet noe for deg!

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse
For opptak til utdanningen Helse, miljø og sikkerhet, og eventuelt til enkelte emner, kreves fullført 3 årig videregående opplæring innen yrkesfaglig eller studieforberedende utdanningsprogram. Det stilles ikke krav om noen bestemt studieretning for opptak til fagskole Helse, miljø og sikkerhet.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.

Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk. Vi har utdanninger med ulike opptakskrav; generell studiekompetanse, fagbrev eller på bakgrunn av realkompetanse. Sjekk her om du oppfyller språkkravet for den utdanningen du søker opptak til.

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve- betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen-fag eller svenneprøve-betinget opptak her.

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Organisering av opplæringen
Utdanningen tilbys som et deltidsstudium over 4 semester (2 år). Det tilsvarer en normert studietid på ett år. Undervisningen foregår på kveldstid. Se kursdetaljer for informasjon om klokkeslett. (gjelder både hoveddag og ekstradag) og er tilrettelagt slik at studentene kan være i jobb i utdanningsperioden. Det blir lagt opp til ca. 5 undervisningskvelder pr. mnd.

Fullført utdanning gir 60 studiepoeng.

Eksamen og sluttkompetanse
Gjennomføre fordypningsarbeidet med etterfølgende muntlig eksaminering. Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.

Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen «Fagskolegrad».

Utdanningen består av følgende emner:
Emne 1: Grunnelementer i HMS arbeidet – 14 uker

1a. Studieteknikk
1b. Kommunikasjon og samhandling
1c. Grunnelementer i HMS arbeidet

Emne 2: Regelverk, roller, systematikk og HMS økonomi – 19 uker
2a. Lov og regelverk
2b. Ansvar og myndighet, roller og oppgaver
2c. Systematisk HMS-arbeid
2d. Kjemikaliehåndtering
2e. HMS-økonomi
2f. Sikkerhet og beredskap

Emne 3: Arbeidsmiljøfaktorer – 19 uker
3a. Fysiske faktorer
3b. Psykososiale faktorer
3c. Biologiske faktorer
3d. Annet

Emne 4: Strategisk HMS arbeid – 16 uker
4a. Medarbeiderskap
4b. Kommunikasjon, arbeidsformer og metode
4c. Strategisk arbeid i praksis

Emne 5: Fordypning i Helse, miljø og sikkerhet – 8 uker
5a. Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema