AOF Fagskolen

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Stavanger

Richard Johnsensgate 4 4021 Stavanger

Avdelingskontor Kristiansand

Markensgate 13 4611 Kristiansand S

Følg oss

Oppvekst

Helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming – Stavanger – Vår 2021

Informasjon
Oppstart er med forbehold om godkjent studiested!  

Utdanningen har offentlig finansiering. Fast undervisningsdag er mandag med ekstradag på torsdager.

Litteratur dekkes ikke av finansieringen.

Studentavgiften er kr. 200.-. Avgiften dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, administrasjonskostnader og diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattform.

Målgruppe

Hjelpepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere, aktivitører eller andre som har en grunnutdanning inne helse- og oppvekstfag.

Opptakskrav
På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger med oppstart høsten 2020. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder.

For opptak til fagskoleutdanningen Helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming kreves det fullført og bestått videregående opplæring fra programområdene helsearbeiderfaget i utdanningsprogram for helse og oppvekst. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke.

Det kan søkes opptak til utdanningen på grunnlag av realkompetanse. Med realkompetanse menes all formell og ikke – formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid. Relevant praksis for realkompetansevurdering inkluderer arbeidsoppgaver innen helsesektoren både offentlig og privat. Eksempel kan være sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, omsorgsboliger og dagsenter /aktivitetssenter

Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Med realkompetanse menes all formell og ikke–formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse, må dokumentere at de har fylt 23 år. Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon fra søker.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til ett eller flere av følgende kriterier:

  • bestått teori til fagprøven innen Helsearbeiderfaget, Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Aktivitørfaget eller som omsorgsarbeider og i tillegg ha minimum 3 360 timer relevant praksis (2 år)
  • minimum 8 400 timer relevant praksis (5 år)
  • kompetanse tilsvarende Vg3 Helsearbeiderfaget, Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget eller Vg3 Aktivitørfaget. Kandidaten må bestå fagtest som bygger på en av de gjeldende Vg3-læreplanene og ha minimum 5 000 timer relevant praksis (3 år)

Søkere med utenlandsk utdanning eller med annet morsmål enn norsk eller nordisk må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene i fagskoleforskriften § 9.

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse
Fagskoleutdanning i Ernæring for mennesker med utviklingshemming retter seg mot ansatte som arbeider bolig, bofellesskap, dagsenter eller aktivitetssenter for mennesker med utviklingshemming. Yrkesutøverne skal kunne bidra til å planlegge, organisere og iverksette tiltak relatert til ernæring for mennesker med utviklingshemming i samarbeid med andre yrkesgrupper.

Organisering av opplæringen
Utdanningen tilbys som deltidsstudium over 2 semester (1 år). Det tilsvarer en normert studietid på et 1/2 år. Studiet inneholder 2 teoriemner, praktisk matlaging og et fordypningsemne. Undervisningen er tilrettelagt slik at studentene kan være i jobb i studieperioden.


Studiet avsluttes med en fordypningsoppgave

FAGINNHOLD:

Emne 1: Helse- og omsorgsfagene i et samfunnsmessig perspektiv

Arbeidsformer og metoder i studiet
Helse- og omsorgsfagene i samfunnet
Etikk
Kommunikasjon og samhandling
Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk
Sosiologi og psykologi

Emne 2: Kosthold for mennesker med utviklingshemming – inkludert praktisk matlaging

Næringsstoffer og matvaregrupper Trygg mat
Kostholdsarbeid i miljøarbeid for mennesker med utviklingshemming
God ernæringspraksis i miljøarbeid for utviklingshemmede
Mat og måltider
Forebygging og behandling av overvekt/underernæring/feilernæring
Fysisk aktivitet
Kost ved ulike diagnoser og sykdomstilstander
Særlige hensyn knyttet til utviklingshemmede og ernæring
Ernæringsomsorg og motivasjon
Observasjonspraksis og praktisk matlaging

Emne 3: Fordypningsemne