AOF Fagskolen

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Stavanger

Richard Johnsensgate 4 4021 Stavanger

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Sør-Rogaland

Veiledninger av lærlinger

Lærlingeordningen er en viktig del av utdanningssystemet og krever dyktige fagarbeidere med god veilednings- kompetanse. Fagskoleutdanningen «Veiledning av lærlinger» skal gi dybdekompetansen som trengs for å være en dyktig faglig leder eller instruktør. Veiledning innebærer blant annet å iverksette tiltak som bidrar til økt motivasjon og mestringsfølelse hos lærlingen. Utdanningen gir 30 studiepoeng.

Studiet passer for

Ansatte som arbeider eller ønsker å arbeide med opplæring og veiledning av lærlinger innen ulike virksomheter og bedrifter eller som ønsker å øke sin kompetanse innen veiledning.