Min side
Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet – Haugesund – vår 2023

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

30.11.2022

Startdato:

15.02.2023

Status:

Åpent for påmelding

Send inn søknad
Kontakt

Mona Løvereide Lindtner
mona.lindtner@aof-fagskolen.no
482 78 650

Praktisk informasjon

Studiebelastning: Deltid
Varighet: 4 semestre
Antall timer undervisning: 312 timer

Undervisningssted: Haugesund
Klokkeslett: kl. 17.00 - 21.00
Pris: Studentavgift kr. 800,-

Undervisningen vil foregå hver onsdag(hoveddag). I tillegg vil det være undervisning 1-2 torsdager(ekstradag) per måned. Uansett ukedag foregår undervisningen fra kl. 17.00 - 21.00.

Utdanningen har planlagt oppstart den datoen som er oppført på nettsiden. Vi tar forbehold om at oppstart kan bli utsatt dersom vi ikke har tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere ved planlagt oppstartdato. Dette vil det gis informasjon om ved behov.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 30. november 2022. F.o.m. 1. desember åpner vi for nye søknader i suppleringsopptaket, forutsatt at vi da har ledige studieplasser. Suppleringsopptaket vil gå frem til oppstart på utdanningen eller til utdanningen er fulltegnet.

Utdanningen har offentlig finansiering. Finansieringen dekker ikke utgifter til litteratur, materiell og studentavgift. Studentavgiften er 800,- og dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), kopiavgift og administrasjonskostnader.

Utdanningen er godkjent i Lånekassen, men vi gjør oppmerksom på at du ikke kan søke Lånekassen om støtte før du har mottatt skriflig bekreftelse fra AOF Fagskolen på at du er tatt opp som student!

Til orientering gjør vi også oppmerksom på at der er en nivåforskjell mellom fagskoleutdanning og utdanning på høgskole/universitet. I Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) er fagskoleutdanninger plassert på nivå 5.1 og 5.2, mens utdanninger på høgskole/universitet er plassert fra nivå 6 (bachelor) og oppover. Det betyr at en fagskoleutdanning ikke kan brukes til å bygge på en utdanning på nivå 6 eller høyere.

undefined

Informasjon
Innholdet i utdanningen er allsidig og bred, noe som gir deg mange muligheter uansett hvilken bransje du jobber eller ønsker å jobbe i. Du får flere bein å stå på, og en unik mulighet til å delta i erfaringsutveksling mellom alle studentene som har erfaring fra ulike bransjer.

Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som kan gjennomføres over to år mens du er i jobb. Du får inngående kjennskap til regelverket, roller og systematisk HMS-arbeid. Arbeidsmiljøfaktorer er et sentralt emne i utdanningen. Dette er svært aktuelt dersom du ønsker å jobbe som HMS rådgiver eller koordinator.

Organisering av opplæring

  • Utdanningen har en samlet normert studietid på 1 år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 2 år
  • Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + en ekstradag pr. måned
  • Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne
  • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og tittelen "Fagskolegrad"


Utdanningen passer for
Fagskolen Helse, miljø og sikkerhet er for deg som vil jobbe med og for mennesker, og som ønsker å jobbe med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Ønsker du i tillegg å jobbe med koordinering av tiltak som er med på å gjøre arbeidsplassen sikker, er dette utdanningen for deg.

Har du eller ønsker du en rolle i din virksomhet innen HMS-området er fagskoleutdanning Helse, miljø og sikkerhet noe for deg!

Eksamen
Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med muntlig eksamen.

Opptakskrav
Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse
For opptak til fagskolen Helse, miljø og sikkerhet kreves enten fullført videregående opplæring med studiekompetanse eller med yrkeskompetanse og fagbrev. Det stilles ikke krav om noen bestemt studieretning for opptak til fagskole Helse, miljø og sikkerhet.

For å kvalifisere til opptak må søker dokumentere:

  • vitnemål/kompetansebevis på generell studiekompetanse

    eller

  • vitnemål/kompetansebevis fra videregående yrkesfaglig opplæring og fagbrev


Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.

Språkkrav
Søkere som har sin videregående opplæring fra et land utenfor Norden, må dokumentere sine norskferdigheter.
Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak
Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve - betinget opptak her.

Godskriving eller fritak
Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.


Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet
Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Faginnhold
Emne 1: Grunnelementer i HMS-arbeidet - 14 uker
1a. Studieteknikk
1b. Kommunikasjon og samhandling
1c. Grunnelementer i HMS-arbeidet

Emne 2: Regelverk, roller, systematikk og HMS-økonomi – 19 uker
2a. Lov og regelverk
2b. Ansvar og myndighet, roller og oppgaver
2c. Systematisk HMS-arbeid
2d. Kjemikaliehåndtering
2e. HMS-økonomi
2f. Sikkerhet og beredskap

Emne 3: Arbeidsmiljøfaktorer – 19 uker
3a. Fysiske faktorer
3b. Psykososiale faktorer
3c. Biologiske faktorer
3d. Annet

Emne 4: Strategisk HMS arbeid – 16 uker
4a. Medarbeiderskap
4b. Kommunikasjon, arbeidsformer og metode
4c. Strategisk arbeid i praksis

Emne 5: Fordypning - 8 uker
Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til praksis og ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis.