Min side
Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet – Stavanger – høst 2022

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

31.05.2022

Startdato:

13.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Send inn søknad
Kontakt

Tonje Røinås
tonje.roinas@aof-fagskolen.no
411 26 296

Praktisk informasjon

Undervisningssted: Stavanger

Antall timer undervisning: 312 timer

Klokkeslett: kl. 17.00 - 21.00

Pris: Studentavgift kr. 800,-

Undervisningen vil foregå på en fast ukedag. I tillegg vil det være undervisning 1-2 ekstradager pr. mnd. Undervisningsdager er ikke avklart enda.

Utdanningen har planlagt oppstart den datoen som er oppført på nettsiden. Vi tar forbehold om at oppstart kan bli utsatt dersom vi ikke har tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere ved planlagt oppstartdato. Dette vil det gis informasjon om ved behov.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 31. mai 2022. Suppleringsopptaket starter f.o.m. 01. juni 2022 og frem til oppstart på utdanningen.

Utdanningen er godkjent i Lånekassen og har offentlig finansiering. Finansieringen dekker ikke utgifter til litteratur, materiell og studentavgift. Studentavgiften er 800,- og dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), kopiavgift og administrasjonskostnader.

undefined

Informasjon

Innholdet i utdanningen er allsidig og bred, noe som gir deg mange muligheter uansett hvilken bransje du jobber eller ønsker å jobbe i. Du får flere bein å stå på, og en unik mulighet til å delta i erfaringsutveksling mellom alle studentene som har erfaring fra ulike bransjer.

Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som kan gjennomføres over to år mens du er i jobb. Du får inngående kjennskap til regelverket, roller og systematisk HMS-arbeid. Arbeidsmiljøfaktorer er et sentralt emne i utdanningen. Dette er svært aktuelt dersom du ønsker å jobbe som HMS rådgiver eller koordinator.


Organisering av opplæring

  • Utdanningen har en samlet normert studietid på 1 år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 2 år
  • Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + en ekstradag pr. måned
  • Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne
  • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og tittelen "Fagskolegrad"

Utdanningen passer for

Fagskolen Helse, miljø og sikkerhet er for deg som vil jobbe med og for mennesker, og som ønsker å jobbe med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Ønsker du i tillegg å jobbe med koordinering av tiltak som er med på å gjøre arbeidsplassen sikker, er dette utdanningen for deg.

Har du eller ønsker du en rolle i din virksomhet innen HMS-området er fagskoleutdanning Helse, miljø og sikkerhet noe for deg!


Eksamen

Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med muntlig eksamen.

Opptakskrav

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse
For opptak til fagskolen Helse, miljø og sikkerhet kreves enten fullført videregående opplæring med studiekompetanse eller med yrkeskompetanse og fagbrev. Det stilles ikke krav om noen bestemt studieretning for opptak til fagskole Helse, miljø og sikkerhet.

For å kvalifisere til opptak må søker dokumentere:

  • vitnemål/kompetansebevis på generell studiekompetanse

    eller

  • vitnemål/kompetansebevis fra videregående yrkesfaglig opplæring og fagbrev

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.

Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk.

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve - betinget opptak her.

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.


Faginnhold

Emne 1: Grunnelementer i HMS-arbeidet - 14 uker

1a. Studieteknikk

1b. Kommunikasjon og samhandling

1c. Grunnelementer i HMS-arbeidet

Emne 2: Regelverk, roller, systematikk og HMS-økonomi – 19 uker

2a. Lov og regelverk

2b. Ansvar og myndighet, roller og oppgaver

2c. Systematisk HMS-arbeid

2d. Kjemikaliehåndtering

2e. HMS-økonomi

2f. Sikkerhet og beredskap

Emne 3: Arbeidsmiljøfaktorer – 19 uker

3a. Fysiske faktorer

3b. Psykososiale faktorer

3c. Biologiske faktorer

3d. Annet

Emne 4: Strategisk HMS arbeid – 16 uker

4a. Medarbeiderskap

4b. Kommunikasjon, arbeidsformer og metode

4c. Strategisk arbeid i praksis

Emne 5: Fordypning - 8 uker

Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til praksis og ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis.