Min side
Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet – Strand – vår 2023

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

30.11.2022

Startdato:

08.02.2023

Status:

Åpent for påmelding

Send inn søknad
Kontakt

Tonje Røinås
tonje.roinas@aof-fagskolen.no
411 26 296

Praktisk informasjon

Studiebelastning: Deltid
Varighet: 4 semestre
Antall timer undervisning: 312 timer

Undervisningssted: Ryfylke med studiested i Strand
Klokkeslett: kl. 17.00 - 21.00
Pris: Studentavgift kr. 800,-


Vi tar forbehold om at utdanningen får offentlig finansiering!

Undervisningen vil foregå på en fast ukedag. I tillegg vil det være undervisning 1-2 ekstradager pr. mnd. Undervisningsdager er ikke avklart enda.

Utdanningen har planlagt oppstart den datoen som er oppført på nettsiden. Vi tar forbehold om at oppstart kan bli utsatt dersom vi ikke har tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere ved planlagt oppstartdato. Dette vil det gis informasjon om ved behov.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 30. november 2022. F.o.m. 1. desember åpner vi for nye søknader i suppleringsopptaket, forutsatt at vi da har ledige studieplasser. Suppleringsopptaket vil gå frem til oppstart på utdanningen eller til utdanningen er fulltegnet.

Dersom utdanningen får offentlig finansiering, vil ikke denne dekke utgifter til litteratur, materiell og studentavgift. Studentavgiften er et engangsbeløp og dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), kopiavgift og administrasjonskostnader.

Utdanningen er godkjent i Lånekassen, men vi gjør oppmerksom på at du ikke kan søke Lånekassen om støtte før du har mottatt skriflig bekreftelse fra AOF Fagskolen på at du er tatt opp som student!

Til orientering gjør vi også oppmerksom på at der er en nivåforskjell mellom fagskoleutdanning og utdanning på høgskole/universitet. I Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) er fagskoleutdanninger plassert på nivå 5.1 og 5.2, mens utdanninger på høgskole/universitet er plassert fra nivå 6 (bachelor) og oppover. Det betyr at en fagskoleutdanning ikke kan brukes til å bygge på en utdanning på nivå 6 eller høyere.