Min side
Kontor-, salg- og serviceledelse

Kontor-, salg- og serviceledelse – Haugesund – høst 2022

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

23.08.2022

Startdato:

13.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Send inn søknad
Kontakt

Mona Løvereide Lindtner
mona.lindtner@aof-fagskolen.no
482 78 650

Praktisk informasjon

Studiebelastning: Deltid

Varighet: 4 semestre

Antall timer undervisning: 320 timer

Undervisningssted: Haugesund

Klokkeslett: kl. 17.00 - 21.00

Pris: Studentavgift kr. 800,-

Undervisningen vil foregå på en fast ukedag. I tillegg vil det være undervisning 1-2 ekstradager pr. mnd. Undervisningsdager er ikke avklart enda.

Utdanningen har planlagt oppstart den datoen som er oppført på nettsiden. Vi tar forbehold om at oppstart kan bli utsatt dersom vi ikke har tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere ved planlagt oppstartdato. Dette vil det gis informasjon om ved behov.

Utdanningen er godkjent i Lånekassen og har offentlig finansiering. Finansieringen dekker ikke utgifter til litteratur, materiell og studentavgift. Studentavgiften er 800,- og dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), kopiavgift og administrasjonskostnader.

undefined

Informasjon

Innholdet i fagskolen er allsidig og bred, noe som gir deg mange muligheter uansett hvilken bransje du jobber eller ønsker å jobbe i. Du får flere bein å stå på, og en unik mulighet til å delta i erfaringsutveksling mellom alle studentene som har erfaring fra ulike bransjer.

Du får god kunnskap om offentlig og privat saksbehandling, IKT og økonomi. Ledelse, personalledelse, rekruttering og HMS er sentrale tema i utdanningen sammen med markedsføring, merkevarebygging og presentasjonsteknikk.

Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over to år mens du er i jobb.


Organisering av opplæring

 • Utdanningen har en samlet normert studietid på 1 år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 2 år
 • Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + en ekstradag pr. måned
 • Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne
 • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og tittelen "Fagskolegrad"


Utdanningen passer for

Fagskolen passer for fagarbeidere innen kontor-, salg- og serviceyrker og de som jobber innenfor et relevant arbeidsområde.


Eksamen

Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med muntlig eksamen.


Opptakskrav

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse
For opptak til fagskolen Kontor-, salg- og serviceledelse kreves enten fullført videregående opplæring med studiekompetanse eller med yrkeskompetanse fra studieretning Salg, service og reiseliv tilsvarende læreplaner fra studieretning for Salg og service (R94) / Service og samferdsel (Kunnskapsløftet) med fagbrev.

For å kvalifisere til opptak må søker dokumentere:

 • vitnemål/kompetansebevis på generell studiekompetanse

  eller

 • vitnemål/kompetansebevis fra videregående yrkesfaglig opplæring innen Salg, service og reiseliv og fagbrev

  eller

 • vitnemål/kompetansebevis fra studieretning for Salg og service (R94) eller Service og samferdsel (Kunnskapsløftet) og fagbrev


Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.

Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk.

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve - betinget opptak her.

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.


Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Faginnhold

Emne 1: Kontor, administrasjon, salg og servicefagene i et samfunnsperspektiv – 14 uker

1a. Studieteknikk

1b. Fagområdene i et samfunnsperspektiv

1c. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

1d. Etikk

1e. Et utvidet servicebegrep

1f. Privat og offentlig sektor:

 • Offentlig forvaltning og private virksomheter
 • Likheter og ulikheter mellom offentlig og privat virksomhet
 • Lov- og avtaleverket


Emne 2: Kontor, IKT og økonomi – 19 uker

2a. Saksbehandling

2b. Arkiv og elektronisk dokumentbehandling

2c. IKT, kontor og saksbehandlingssystemer

2d. Økonomi

- Grunnleggende regnskap

- Bedriftsøkonomi og økonomi i offentlig forvaltning

- Innkjøp og lagerhold

- Skatter og avgifter

Emne 3: Markedsføring og salg – 16 uker

3a. Målsetting og strategiarbeid

3b. Bruker- og forbrukeratferd

3c. Pris, produktutvikling og produktets livssyklus

3d. Distribusjon, kommunikasjonsprosesser og markedsundersøkelser

3e. Omdømme- og merkevarebygging

3f. Presentasjon og presentasjonsteknikk

3g. Salg og tjenesteyting, inkl. bedriftsbesøk

Emne 4: Ledelse og personal – 19 uker

4a. Ledelse

4b. Personalforvaltning

4c. Helse, miljø og sikkerhet

4d. Rekruttering og kompetanse

Emne 5: Fordypning – 8 uker

Emnet er obligatorisk. Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til praksis og ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis.