Min side
Kontor-, salg- og serviceledelse

Kontor-, salg- og serviceledelse – Stavanger – vår 2023

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

30.11.2022

Startdato:

16.02.2023

Status:

Åpent for påmelding

Send inn søknad
Kontakt

Mette Pettersen
mette.pettersen@aof-fagskolen.no

Praktisk informasjon

Studiebelastning: Deltid
Varighet: 4 semestre
Antall timer undervisning: 320 timer

Undervisningssted: Stavanger
Klokkeslett: kl. 17.00 - 21.00
Pris: Studentavgift kr. 800,-

Undervisningen vil foregå hver torsdag (hoveddag). I tillegg vil det være undervisning 1-2 tirsdager (ekstradag) pr. mnd.

Utdanningen har planlagt oppstart den datoen som er oppført på nettsiden. Vi tar forbehold om at oppstart kan bli utsatt dersom vi ikke har tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere ved planlagt oppstartdato. Dette vil det gis informasjon om ved behov.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 30. november 2022. F.o.m. 1. desember åpner vi for nye søknader i suppleringsopptaket, forutsatt at vi da har ledige studieplasser. Suppleringsopptaket vil gå frem til oppstart på utdanningen eller til utdanningen er fulltegnet.

Utdanningen har offentlig finansiering. Finansieringen dekker ikke utgifter til litteratur, materiell og studentavgift. Studentavgiften er 400,- og dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), kopiavgift og administrasjonskostnader.

Utdanningen er godkjent i Lånekassen. Vi gjør oppmerksom på at du ikke kan søke Lånekassen om støtte før du har mottatt skriflig bekreftelse fra AOF Fagskolen på at du er tatt opp som student!

Til orientering gjør vi også oppmerksom på at der er en nivåforskjell mellom fagskoleutdanning og utdanning på høgskole/universitet. I Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) er fagskoleutdanninger plassert på nivå 5.1 og 5.2, mens utdanninger på høgskole/universitet er plassert fra nivå 6 (bachelor) og oppover. Det betyr at en fagskoleutdanning ikke kan brukes til å bygge på en utdanning på nivå 6 eller høyere.

undefined

Informasjon
Innholdet i fagskolen er allsidig og bred, noe som gir deg mange muligheter uansett hvilken bransje du jobber eller ønsker å jobbe i. Du får flere bein å stå på, og en unik mulighet til å delta i erfaringsutveksling mellom alle studentene som har erfaring fra ulike bransjer.

Du får god kunnskap om offentlig og privat saksbehandling, IKT og økonomi. Ledelse, personalledelse, rekruttering og HMS er sentrale tema i utdanningen sammen med markedsføring, merkevarebygging og presentasjonsteknikk.

Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over to år mens du er i jobb.

Organisering av opplæring

 • Utdanningen har en samlet normert studietid på 1 år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 2 år
 • Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + en ekstradag pr. måned
 • Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne
 • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og tittelen "Fagskolegrad"


Utdanningen passer for
Fagskolen passer for fagarbeidere innen kontor-, salg- og serviceyrker og de som jobber innenfor et relevant arbeidsområde.

Eksamen
Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med muntlig eksamen.

Opptakskrav
Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse
For opptak til fagskolen Kontor-, salg- og serviceledelse kreves enten fullført videregående opplæring med studiekompetanse eller med yrkeskompetanse fra studieretning Salg, service og reiseliv tilsvarende læreplaner fra studieretning for Salg og service (R94) / Service og samferdsel (Kunnskapsløftet) med fagbrev.

For å kvalifisere til opptak må søker dokumentere:

 • vitnemål/kompetansebevis på generell studiekompetanse

  eller

 • vitnemål/kompetansebevis fra videregående yrkesfaglig opplæring innen Salg, service og reiseliv og fagbrev

  eller

 • vitnemål/kompetansebevis fra studieretning for Salg og service (R94) eller Service og samferdsel (Kunnskapsløftet) og fagbrev


Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.

Språkkrav
Søkere som har sin videregående opplæring fra et land utenfor Norden, må dokumentere sine norskferdigheter.
Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak
Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve - betinget opptak her.

Godskriving eller fritak
Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.


Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet
Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Faginnhold
Emne 1: Kontor, administrasjon, salg og servicefagene i et samfunnsperspektiv – 14 uker
1a. Studieteknikk
1b. Fagområdene i et samfunnsperspektiv
1c. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning
1d. Etikk
1e. Et utvidet servicebegrep
1f. Privat og offentlig sektor:
- Offentlig forvaltning og private virksomheter
- Likheter og ulikheter mellom offentlig og privat virksomhe
- Lov- og avtaleverket


Emne 2: Kontor, IKT og økonomi – 19 uker
2a. Saksbehandling
2b. Arkiv og elektronisk dokumentbehandling
2c. IKT, kontor og saksbehandlingssystemer
2d. Økonomi
- Grunnleggende regnskap
- Bedriftsøkonomi og økonomi i offentlig forvaltning
- Innkjøp og lagerhold
- Skatter og avgifter

Emne 3: Markedsføring og salg – 16 uker
3a. Målsetting og strategiarbeid
3b. Bruker- og forbrukeratferd
3c. Pris, produktutvikling og produktets livssyklus
3d. Distribusjon, kommunikasjonsprosesser og markedsundersøkelser
3e. Omdømme- og merkevarebygging
3f. Presentasjon og presentasjonsteknikk
3g. Salg og tjenesteyting, inkl. bedriftsbesøk

Emne 4: Ledelse og personal – 19 uker
4a. Ledelse
4b. Personalforvaltning
- Personalforvatning: teori
- Lønnsarbeid, lønningssystemer

4c. Helse, miljø og sikkerhet
4d. Rekruttering og kompetanse

Emne 5: Fordypning – 8 uker
Emnet er obligatorisk. Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til praksis og ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis.