Min side
Helsefag

Tverrfaglig palliativ omsorg – Sogndal – høst 2022

Studiepoeng:

10

Søknadsfrist:

02.11.2022

Startdato:

02.11.2022

Status:

Åpent for påmelding

Send inn søknad
Kontakt

Hege Verpe
hege.verpe@aof-fagskolen.no
948 01 982

Praktisk informasjon

Undervisningssted: Sogndal

Antall timer undervisning: 64 timer

Klokkeslett: kl. 17.00 - 21.00 

Undervisningen vil foregå hver onsdag. 

Utdanningen starter som planlagt den datoen som er oppført på nettsiden. Dersom du kvalifiserer til opptak og blir tatt opp som student, vil du få tilsendt all informasjon du trenger i forbindelse med oppstarten.

Undervisningen vil foregå hver onsdag. Dersom du kvalifiserer til opptak og blir tatt opp som student, vil du få tilsendt all informasjon du trenger i forbindelse med oppstarten.

Utdanningen har offentlig finansiering. Finansieringen dekker ikke utgifter til litteratur og materiell.

Til orientering gjør vi også oppmerksom på at der er en nivåforskjell mellom fagskoleutdanning og utdanning på høgskole/universitet. I Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) er fagskoleutdanninger plassert på nivå 5.1 og 5.2, mens utdanninger på høgskole/universitet er plassert fra nivå 6 (bachelor) og oppover. Det betyr at en fagskoleutdanning ikke kan brukes til å bygge på en utdanning på nivå 6 eller høyere.