Mange muligheter ved å ta Fagskoleutdanning

Mange muligheter ved å ta Fagskoleutdanning

Mona L. Lindtner arbeider som kompetanserådgiver ved AOF Fagskolen i Haugesund. Hun forklarer at fagskolen tilbyr gratis høyere yrkesfaglig utdanning.

Tekst og bilder produsert av Amedia

Mona L. Lindtner arbeider som kompetanserådgiver ved AOF Fagskolen i Haugesund. Hun forklarer at fagskolen tilbyr gratis høyere yrkesfaglig utdanning. Fagskole er først og fremst for de som har et fagbrev, men også de med relevant arbeidserfaring kan søke.

– Hos oss kan de tilegne seg studiepoeng basert på kompetansen de allerede har opparbeidet seg gjennom lang arbeidserfaring. Vi får svært gode tilbakemeldinger fra våre studenter på vår måte å tilby fagskoleutdanninger på opplyser hun.

I noen tilfeller kan også de med en bachelorgrad tas opp. Flere av disse ønsker å ta en fagskoleutdanning fordi det er yrkesrettet og praksisnært.

– AOF Fagskolen tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen helse- og oppvekstfag, samt økonomisk-administrative fag. Vi utvikler nye utdanninger i samarbeid med næringslivet. For tiden er to utdanninger til godkjenning hos NOKUT, nemlig «Bærekraftig transport- og logistikkledelse» og «Renholdsledelse»., forteller hun.

I tillegg til flere etablerte tilbud setter AOF Fagskolen opp to helt nye utdanninger innen helsefag til høsten. Det er «Klinisk vurderingskompetanse» og «Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i helse- og omsorgssektoren».

Får dokumentert sin kompetanse

Mona forteller at det er mange fordeler med å ta Fagskoleutdanning ved AOF Fagskolen, og studentene får et offentlig godkjent vitnemål.

–  Man får dokumentert sin kompetanse og videreutviklet seg gjennom våre utdanninger. Utdanningene er praksisnære og man får verktøy som man kan ta med seg direkte ut i jobben, påpeker hun.

Hun anbefaler AOF Fagskolen også til de som ikke har god erfaring med skolen fra tidligere eller hvor det er lenge siden sist de satt på skolebenken.

– Vi tilrettelegger for studentene, og har en praktisk tilnærming. Vi bistår med hjelp i forbindelse med oppgaveskriving. Man får veiledning og tilbakemelding underveis, fremhever hun.

Undervisning der du bor

AOF Fagskolen har stedsbaserte utdanninger og studentene møtes i klasserommet. Dette gir gode muligheter for diskusjoner og læreren er studentenes veileder gjennom utdanningsløpet.

Hovedkontoret til AOF Fagskolen er i Haugesund, men undervisningen foregår flere steder i Rogaland, Agder og Vestland. Filosofien til AOF Fagskolen er at utdanning skal være lett tilgjengelig der folk bor eller arbeider.

Etter hovedopptaket 31. mai så har AOF Fagskolen også supplerende opptak, så det er absolutt ikke for sent å hive seg på. Lindtner forteller at det er bare å ringe om man har spørsmål om utdanningene.

– Det er mange fag som blir mer og mer relevante for folk i ulike yrker å spesialisere seg innen.  Vi trenger å booste fagarbeiderne, og det får de ved AOF Fagskolen avslutter hun.