Merete Vikse er faglærer innen helsefagene på AOF Fagskolen

Merete Vikse er faglærer innen helsefagene på AOF Fagskolen

- Jeg trives veldig godt å være lærer hos AOF Fagskolen, det er en kjekk arbeidsplass og opplegget er veldig ordentlig og godt organisert, sier hun.

Merete Vikse er faglærer innen helsefagene på AOF Fagskolen.
Hun underviser hovedsakelig i våre utdanninger Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid og Psykisk helsearbeid.


Lærerrollen hos AOF Fagskolen

Merete har undervist hos AOF Fagskolen siden 2017.

– Jeg trives veldig godt å være lærer hos AOF Fagskolen, det er en kjekk arbeidsplass og opplegget er veldig ordentlig og godt organisert, sier hun.

– Det er fleksibelt, og du får legge opp undervisningen slik det passer deg best. For min del er det helt supert som sitter alene med 3 barn annenhver uke. Jeg jobber også fast i psykiatrien ved siden av, og det går veldig fint å kombinere med denne stillingen.

– Som underviser får du frisket opp i kunnskapen selv, noe som er helt genialt, du jo må oppdatere deg på alt og sette deg godt inn stoffet slik at du holder deg oppdatert på det nyeste innen feltet hele tiden. Du følger også studentene i praksis, så du får en slags gratis hospitering da du følger opp studenter på forskjellige steder i feltet, og du får se hva annet som finnes der ute som du absolutt ikke får muligheten til å se hvis du bare jobber på et sted!

– Jeg kan faktisk ikke fatte og begripe at ikke flere ønsker et slikt opplegg, og jobbe på en så genuin arbeidsplass. Jeg har et veldig godt inntrykk av AOF Fagskolen som både arbeidsplass og som utdanningstilbyder.

Anbefaler flere å ta fagskoleutdanning

Gjennom fagskoleutdanning hos AOF Fagskolen får studentene enormt mye ekstra kunnskap de 2 årene de går her.

Vil du anbefale flere å ta fagskoleutdanning?

– Jeg har selv jobbet innen rus og psykiatri i over 20 år og må si at det er enormt mye de lærer på de 2-årige utdanningene jeg underviser i. De får den mest oppdaterte kunnskapen og de nyeste bøkene, altså alt det nyeste som beveger seg ute i feltet. Fagskoleutdanning hos AOF Fagskolen er absolutt noe jeg vil anbefale til alle som ønsker å videreutdanne seg, smiler hun.   

«Fagskoleutdanning hos AOF Fagskolen er absolutt noe jeg vil anbefale
til alle som ønsker å videreutdanne seg.«
– Merete Vikse