Mette Katinka Tveit Saltvedt har tatt to fagskoleutdanninger hos AOF Fagskolen

Mette Katinka Tveit Saltvedt har tatt to fagskoleutdanninger hos AOF Fagskolen

Hun har tatt to fagskoleutdanninger hos AOF Fagskolen, både Ernæring i Pleie og omsorgstjenester og Veiledning av lærlinger.

Mette Katinka Tveit Saltvedt har tatt to fagskoleutdanninger hos AOF Fagskolen, både Ernæring i Pleie og omsorgstjenester og Veiledning av lærlinger.

Mette fikk kjennskap til AOF Fagskolen via familie og venner som hadde tatt videreutdanning der tidligere.

– Når jeg på lokalradioen hørte det skulle starte en utdanning som var relevant for min yrkesutdanning måtte jeg inn på AOF Fagskolens nettsider for å lese mer om utdanningen.

– Da jeg senere ønsket å ta studie «Veiledning av lærlinger», var det fordi jeg visste at AOF Fagskolen tilbydde utdanningen og jeg hadde kun gode erfaringer fra tidligere studier der.

Det man tilegner seg i klasserommet den ene kvelden, kan tas i bruk allerede neste arbeidsdag

– Begge utdanningene har vært veldig spennende og tett knyttet opp til praksis. Min erfaring er at det en tilegner seg i klasserommet den ene kvelden, kan en ta i bruk allerede neste arbeidsdag. AOF har dyktige forelesere med spisskompetanse på sitt område og undervisningen i klasserommet gir rom for gode diskusjoner og erfaringsdeling med de andre studentene.

Fulltidsjobb ved siden av studiene

– Utdanningen lar seg fint kombinere med en fulltids stilling. Selv om det i perioder er hektisk å sjonglere jobb, deltidsstudier og familieliv, er det en utrolig mestringsfølelse når en står med vitnemål i hånden. Det er vel verdt prioriteringen og noe jeg er glad for at jeg har gjort! Personlig var mitt mål med utdanningen å få mer kompetanse i mitt fag. En høyere yrkesfaglig utdanning vil også gjøre meg som arbeidstaker mer attraktiv for arbeidsgiver, sier Mette.

Anbefaler fagskoleutdanning hos AOF Fagskolen

– Jeg opplever AOF som gode på fagskoleutdanninger, spesielt innen helse og oppvekstfag. Så jeg kan absolutt anbefale AOF Fagskolen og de videreutdanningene jeg har tatt til andre. I tillegg til å sitte igjen med en høyere yrkesfaglig utdanning og studiepoeng, så sitter en også igjen med ett stort nettverk i fagfeltet sitt.