NY UTDANNING! Bærekraftig transport- og logistikkledelse

NY UTDANNING! Bærekraftig transport- og logistikkledelse

Denne nye fagskoleutdanningen er en attraktiv og etterspurt lederutdanning for erfarne fagarbeidere innen transport og logistikkbransjen.

Informasjon om utdanningen

Planlagt oppstart 2023.

Denne nye fagskoleutdanningen er en attraktiv og etterspurt lederutdanning for erfarne fagarbeidere innen transport og logistikkbransjen.

Utdanningen vil gi studentene økt kompetanse i det grønne skiftet og nye oppgaver og utfordringer knyttet til ledelse av transport og logistikkfunksjoner.

Det grønne skiftet er et gjennomgående tema gjennom hele utdanningen. Øvrige emner som belyses er ledelse, økonomi og metode, grunnleggende verdikjedeforståelse, gods- og persontransport, digitalisering og sikkerhet, spedisjon og fortolling samt lagerdrift.

Fagskoleutdanningen er gratis og kan kombineres med jobb. Den kan tilrettelegges for dag-, kveld- og samlingsbasert undervisning, og gjennomføres på deltid over 2 år. Utdanningen gir 60 studiepoeng.

Utdanningen passer for

Fagskolen passer for yrkessjåfører, kran- og løfteoperatører, terminal/logistikkoperatører, operatører innen materialadministrasjon eller gjenvinningsoperatører.

Faginnhold 

Emne 1: Basisemnet – Lederskap, bærekraft og metode

a. Studieteknikk og metode
b. Bærekraftig lederskap og kommunikasjon
c. Det grønne skiftet

Emne 2: Innføring i transport og logistikk

a. Grunnleggende verdikjedeforståelse
b. Transporttjenester (gods- og persontransport)
c. Digitalisering og sikkerhet

Emne 3: Lagerdrift
a. Lagertyper
b. Material- og lagerstyring
c. Lagerteknologi

Emne 4: Spedisjon og fortolling

a. Regelverk
b. Nasjonal- og internasjonal samhandel

Emne 5: Fordypningsoppgave med selvvalgt tema innen bærekraftig transport- og logistikkledelse

Med forbehold om skrivefeil