NY UTDANNING! Klinisk vurderingskompetanse

NY UTDANNING! Klinisk vurderingskompetanse

Utdanningen vil gi studentene økt kompetanse innen observasjon-, vurdering- og handlingskompetanse. Videre skal studenten opparbeide og videreutvikle et klinisk blikk for å kunne foreta helhetlige vurderinger og iverksette tiltak.

Informasjon

Fagskoleutdanningen Klinisk vurderingskompetanse vil gi studentene økt kompetanse innen observasjon-, vurdering- og handlingskompetanse. Videre skal studenten opparbeide og videreutvikle et klinisk blikk for å kunne foreta helhetlige vurderinger og iverksette tiltak.Viktige tema vil være klinisk vurderingskompetanse, tidlig oppdagelse av funksjonssvikt og forverret helsetilstand, kroniske sykdommer, demensomsorg og psykisk helse og somatiske sykdommer.

Utdanningen er praksisnær og studiekrav som omhandler feltobservasjon, kan gjennomføres ved egen arbeidsplass.

Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over 2 år og kan kombineres med jobb.

Organisering av opplæringen

Utdanningen har en samlet normert studietid på 1 år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 2 år

Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + en ekstradag pr. måned

Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne

Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og tittelen «Fagskolegrad» 

Utdanningen passer for

Fagskoleutdanningen passer for helsefagarbeidere, ambulansearbeidere, omsorgsarbeidere og hjelpepleiere. Utdanningen kan også være aktuell for de som har autorisasjon som sykepleier eller vernepleier.

Faginnhold

Emne 1: Klinisk vurderingskompetanse – 19 uker

1a. Klinisk vurderingskompetanse

1b. Endringer i helsetilstand 

1c. Praktiske ferdigheter og prosedyrer

1d. Akuttmedisinsk kunnskap

1e. Etiske utfordringer i møte med akutt og kritisk syke 

1f. Dokumentering av feltobservasjoner

Emne 2: Kroniske sykdommer – 19 uker

2a. Kroniske sykdommer, symptomer og behandling

2b. Å leve med kronisk sykdom og funksjonssvikt 

2c. Klinisk vurderingskompetanse av kronisk syke 

2d. Etiske utfordringer i møte med kronisk syke 

2e. Dokumentering av feltobservasjoner

Emne 3: Demensomsorg – 19 uker

3a. Demens; symptomer og behandling

3b. Å leve med demens

3c. Observasjon, kartlegging og vurdering av personer med demens

3d. Etiske utfordringer i demensomsorgen

3e. Dokumentering av feltobservasjoner

Emne 4: Psykiske helse og somatiske sykdommer – 19 uker

4a. Etikk, lovverk og forskrifter

4b. Psykiske lidelser – utbredelse, klassifikasjon og syptomatologi

4c. Somatisk sykdom og psykisk helse

4d. Kommunikasjon og støttende tiltak ved psykisk helse og somatiske sykdommer

4e. Etiske dilemma og vurderinger i møte med psykisk helse og somatiske sykdommer 

4f. Dokumentering av feltobservasjoner 

All undervisning som inneholder simulering og/eller ferdighetstrening er obligatorisk.