NY UTDANNING! Renholdsledelse

NY UTDANNING! Renholdsledelse

Fagskoleutdanningen Renholdsledelse er et helt nytt utdanningstilbud innen renholdsfaget.

Informasjon om utdanningen

Planlagt oppstart 2023.

Fagskoleutdanningen Renholdsledelse er et helt nytt utdanningstilbud innen renholdsfaget.

Utdanningen vektlegger opplæring innen ledelse og økonomi, personal og organisasjon, HMS og samfunnsutvikling. Tema som bransjelære, bærekraftig og miljøvennlig renhold, grønn teknologi samt klima og miljøkrav rettet mot bransjesertifiseringer inngår også i utdanningen.

Fagskoleutdanningen er gratis og kan kombineres med jobb. Den kan tilrettelegges for dag-, kveld- og samlingsbasert undervisning, og gjennomføres på deltid over 2 år. Utdanningen gir 60 studiepoeng.

Utdanningen passer for

Fagskolen passer for renholdsoperatører, byggdriftere eller vaskerioperatører.

Faginnhold

Emne 1: Basisemne – Renholdsledelse og økonom
i
1a. Studieteknikk
1b. Renholdsfagets historie
1c. Renholdsledelse
1d. Økonomistyring innen renholdsbransjen

Emne 2: Personalledelse og organisasjonsforståelse innen renholdsbransjen

2a. Personalledelse innen renholdsbransjen
2b. Kommunikasjon i et ledelsesperspektiv
2c. Endringsledelse innen renholdsbransjen
2d. Den lærende renholdsorganisasjonen

Emne 3: HMS innen renholdsbransjen
3a. HMS og internkontroll innen renholdsbransjen
3b.Fysisk og psykososialt miljø innen renholdsbransjen

Emne 4: Samfunnsutvikling innen renholdsbransjen
4a. Bransjelære
4b. Bærekraftig samfunnsutvikling

Emne 5: Fordypningsoppgave innen Renholdsledelse med selvvalgt fordypningstema

Med forbehold om skrivefeil