NY UTDANNING! Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i helse- og omsorgssektoren

NY UTDANNING! Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i helse- og omsorgssektoren

Det rapporteres om en økende forekomst av utfordrende atferd, trusler og voldshendelser innen helse- og omsorgssektoren, og trygg håndtering av utfordrende situasjoner krever spesiell kompetanse.

Informasjon om utdanningen

Planlagt høsten 2022.

Det rapporteres om en økende forekomst av utfordrende atferd, trusler og voldshendelser innen helse- og omsorgssektoren, og trygg håndtering av utfordrende situasjoner krever spesiell kompetanse. Fagskoleutdanningen Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i helse- og omsorgssektoren vil gi studentene økt kunnskap og kompetanse til å kunne forebygge og håndtere slike krevende situasjoner i arbeidshverdagen.

Viktige områder i utdanningen vil være forebygging, håndtering og veiledning i forbindelse med utfordrende situasjoner.

Utdanningen består av tre moduler à 10 studiepoeng som kan tas individuelt. Samlet gir fagskoleutdanningen 30 studiepoeng.

Fagskoleutdanningen er gratis, og kan tilrettelegges på dagtid, kveldstid og som samlingsbasert. Den er praksisnær og kan kombineres med jobb.

Utdanningen passer for

Fagskolen passer for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, portører, ambulansearbeidere og helsesekretærer.

Faginnhold

Emne/modul 1: : Forebyggingsperspektivet

1a. Studieteknikk, arbeidsformer og metoder i studiet
1b. Forståelse, holdninger og forebygging
1c. Etikk og kommunikasjon
1d. Samhandling og konfliktløsning 

Emne/modul 2: Håndteringsperspektivet 
2a. Studieteknikk, arbeidsformer og metoder i studiet
2b. Faktorer som kan påvirke utvikling av utfordrende situasjoner 
2c. Modeller og rammeverk ved utfordrende atferd
2d. Kartlegging og valg av tiltak 

Emne/modul 3: Veiledningsperspektivet
3a. Studieteknikk, arbeidsformer og metoder i studiet
3b. Relasjons- og veiledningskompetanse 
3c. Refleksjon og evne til samarbeid 
3d. Kollegarelasjoner og veiledning 
3e. Veiledning av pasienter, brukere og pårørende  

Vi tar forbehold om endring av innhold i tilknytning til godkjenning av studieplanen.