Økonomi- og ledelsesfag

NYHET: Ledelse og ressursstyring i overnattings- og serveringsbransjen

Ønsker du å forbedre lederegenskapene dine, eller har du ambisjoner om å innta en rolle som leder? Med denne fagskoleutdanningen får du en dyp forståelse av bransjens kompleksitet samtidig som du utvikler de nødvendige ferdighetene for å effektivt mestre utfordringene som en leder møter. Det er i dag et stort behov for økt lederkompetanse i […]

Ønsker du å forbedre lederegenskapene dine, eller har du ambisjoner om å innta en rolle som leder? Med denne fagskoleutdanningen får du en dyp forståelse av bransjens kompleksitet samtidig som du utvikler de nødvendige ferdighetene for å effektivt mestre utfordringene som en leder møter.

Det er i dag et stort behov for økt lederkompetanse i overnattings- og serveringsbransjen. Denne utdanningen gir deg kompetanse til å utføre administrative, ressursstyrings- og ledelsesoppgaver med høy fagligkompetanse. Ledelse er et sentralt emne og du skal etter endt utdanning kunne ta i bruk kompetansen din med en gang.

Utdanningen passer for

Utdanningen passer for deg som er fagarbeidere med ledelsesansvar, eller fagarbeidere som ønsker en lederrolle i overnattings- og serveringsbransjen

Gratis og kan kombineres med jobb

Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over 1 år og kan kombineres med jobb. Fullført utdanning gir 30 studiepoeng