Om AOF Fagskolen

Om AOF Fagskolen

Våre fagskoleutdanninger er fremtidsrettede, praksisnære utdanninger som kan tas i bruk med en gang. Få etterspurt kompetanse og styrk din fremtid i arbeidslivet.

Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Utdanningene er praksisnære slik at kompetansen du tilegner deg kan tas i bruk direkte i arbeidslivet.

AOF Fagskolen er en del av AOF Vestlandet – Agder som driver en omfattende kurs- og utdanningsvirksomhet for voksne innen fagskole, videregående opplæring, kompetanse pluss, bedriftsinterne opplæringstiltak og andre kompetansehevende tiltak mot arbeidslivet. Vi er en av Norges største fagskoler innen helse og oppvekst, men vi tilbyr også flere utdanninger innen ledelse, økonomi og merkantile fag. Vi har utdanningssteder i Rogaland, Vestland og Agder.

AOF Fagskolen har et bredt utdanningstilbud. Hele vårt tilbud finner du her på våre hjemmesider.

Godkjent utdanning

Alle fagskoler er godkjente av NOKUT. Studiene gir studiepoeng og du mottar et offentlig godkjent vitnemål etter endt utdanning.

AOF Fagskolen tilbyr utdanninger i Rogaland, Vestland og Agder. Vi har dyktige og engasjerte forelesere med ulik kompetanse som sammen bidrar til å gi gode utdanninger.

Vi kan opprette nye utdanninger etter behov

AOF Fagskolen har fagområdeakkreditering innen helse- og oppvekstfag og økonomisk-administrative fag. Vi kan opprette nye fagskoler innenfor disse sektorene på steder der arbeidslivet har behov for det.

Er du arbeidsgiver og har behov for økt kompetanse innenfor et område du ikke allerede finner hos oss, tar du kontakt med oss.

Her er vi

Du finner oss lokalisert med hovedkontor i Haugesund. Vi har campus i Haugesund, Bergen, Stavanger og Kristiansand.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

AOF Vestlandet-Agder omfattes av regelverket.

Hensikten med loven er å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser som virksomheter enten har forårsaket eller bidratt til.

Loven pålegger virksomheter en informasjonsplikt om leverandørforhold, og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.​

Informasjonsplikten er gjeldene fra loven trer i kraft 1.juli 202​2, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger skal offentliggjøres innen 30. juni hvert år – første gang 30. juni 2023.

Hvordan jobber AOF VA med åpenhetsloven?
Fra 1. juli 2022 har alle rett til å be AOF Vestlandet-Agder om informasjon om hvordan vi håndterer negative konsekvenser når det gjelder grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. AOF Vestlandet-Agder plikter å svare på slike informasjonskrav.

Her er vår redegjørelse for aktsomhetsvurderingene > Rapport – åpenhetsloven 30.06.23.pdf

Her er våre etiske retningslinjer for leverandører og forretningspartnere > Etiske retningslinjer for leverandører og forretningspartnere

Henvendelser som gjelder informasjonsplikt, kan sendes til epost:  apenhetsloven@aof-va.no