AOF Fagskolen

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Stavanger

Richard Johnsensgate 4 4021 Stavanger

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Om oss

AOF Fagskolen er en del av AOF Vestlandet – Agder, som tilbyr en rekke kurs og utdanninger på videregående og høyere nivå. Vi er en av Norges største fagskoler innen helse og oppvekst, og våre kurs tilbys i Rogaland, Vestland og Agder.

AOF Fagskolen har et bredt utdanningstilbud også til høsten. Hele vårt tilbud finner du her på våre hjemmesider. Vi vil sørge for at alle våre studenter får starte på, og fullføre sine utdanninger. På grunn av restriksjoner i forbindelse med Korona viruset, legger vi derfor opp til at alle våre utdanninger som starter høsten 2020 kan måtte gjennomføres på nett inntil myndighetene åpner opp for at undervisningen kan gjennomføres i klasserom. Vi benyttes Teams til lyd-bilde undervisning. Det er lett å bruke og alle som starter hos oss vil få all nødvendig hjelp fra vårt support team.

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Utdanningen er praksisnær slik at kompetansen du tilegnes kan tas i bruk direkte i arbeidslivet.

Godkjent utdanning

Alle fagskoleutdanninger er godkjente av NOKUT. Studiene gir studiepoeng og du mottar et offentlig godkjent vitnemål etter endt utdanning.
AOF Fagskolen tilbyr utdanninger i Rogaland, Vestland og Agder. Vi har dyktige og engasjerte forelesere med ulik kompetanse som sammen bidrar til å gi gode utdanninger.

Vi kan opprette nye fagskoleutdanninger hvor det er behov

AOF Fagskolen har en fagområdeakkreditering innen helse- og oppvekstfag. Vi kan opprette nye fagskoleutdanninger innenfor denne sektoren på steder der arbeidslivet måtte ønske det/ ha behov for det.
Er du arbeidsgiver og har behov for økt kompetanse innenfor et område du ikke allerede finner hos oss, tar du kontakt med oss.

Du finner oss lokalisert med hovedkontor i Haugesund og avdelingskontorene i Bergen, Stavanger og Kristiansand.