Oppvekstfag

Oppvekstfag

Etterspørselen etter fagarbeidere og andre profesjoner med praktisk spisskompetanse innen ulike temaer innen oppvekstsektoren er sterkt økende. Flere og flere velger fagskoler som gir oppdatert kompetanse rettet mot nåtidens og  fremtidens behov.


Hvem kan ta fagskole i oppvekstfag?

Fagskolene innen oppvekstfag er rettet mot fagarbeidere og andre relevante yrkesgrupper som ønsker å bygge videre på egen kompetanse.

Fagskolene er rettet mot ansatte i barnehagen, ansatte i skole/SFO/AKS, samt ansatte som jobber med ulike tiltak for barn og unge. Noen av våre utdanninger vil også være aktuelle for fagarbeidere i helsesektoren.

Fagskolene er bygget på nasjonale studieplaner, og er basert på tilbakemeldinger fra yrkessektoren og forbund om hva som er ønsket av kompetanse.

Hvorfor ta fagskole i oppvekstfag?

Vi har med fagfeltet i undervisningen og inviterer inn brukergrupper, fagpersoner med spisskompetanse på bestemte tema, og personer som har stått i de utfordringene utdanningen handler om.

Våre fagskoler innen oppvekstfag gir kompetanse du kan ta i direkte bruk ut i arbeidslivet. Utdanningene er lagt opp på deltid, slik at det kan kombineres med jobb. I tillegg er det også lagt opp for praksis på egen arbeidsplass

Alle våre fagskoler er pr. i dag stedsbaserte med klasseromsundervisning, noen ganger kombinert med live digital undervisning

NB:
Finner du ikke din ønskede fagskole i ditt område, ta kontakt med oss for å sjekke hva dine muligheter er.