Min side
Oppvekstfag

Arbeid med de yngste barna (0 – 3 år) i barnehagen

Utdanningen gir fagarbeideren gode verktøy i arbeidet med de yngste barna. Temaer som sansestimulering, lek, samspill, tilvenning og tilknytningsteorier vil stå sentralt i utdanningen

Du får trening i observasjon for tidlig å kunne avdekke eventuelle særskilte behov hos barnet.

De yngste barnas væremåte kommer til uttrykk gjennom deres lek og samspill med omgivelsene. Relasjonskompetanse, danningsperspektiver og sosial kompetanse er derfor vektlagt i utdanningen.

Det er viktig at du som arbeider med barn har god kompetanse i å legge til rette for at barn har muligheten til å bli sett, satt krav til og oppleve gleden av å lykkes.

Praksis kan du gjennomføre på egen arbeidsplass. Dette er en gratis deltidsutdanning på kveldstid, som gjennomføres over to år og kan kombineres med jobb.

Hvor vil du studere?

NB:
Finner du ikke denne utdanningen i ditt område, ta kontakt med oss for å sjekke hva dine muligheter er.