Min side
Oppvekstfag

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn

Utdanningen omhandler både arbeidet med språk generelt og utfordringer i møte med flerkulturelle barn. For å oppnå god kommunikasjon med barn og deres pårørende er språket essensielt.

Fagskolen vil blant annet ha stort fokus på språkvansker, flerspråklighet, kulturelle forskjeller, foreldresamarbeid for å nevne noe. Studenten vil i løpet av utdanningen tilegne seg kunnskap om flerspråklighet og flerkulturelt arbeid og hva som fremmer mangfold, inkludering og medvirkning.

Praksis kan du gjennomføre på egen arbeidsplass. Dette er en gratis deltidsutdanning på kveldstid, som gjennomføres over to år og kan kombineres med jobb

Hvor vil du studere?

NB:
Finner du ikke denne utdanningen i ditt område, ta kontakt med oss for å sjekke hva dine muligheter er.