Min side
Oppvekstfag

Arbeid med ungdom

Det er viktig å styrke kompetansenivået til de som jobber med ungdom. Utdanningen fokuserer blant annet på kommunikasjon, tverrsektorielt samarbeid og livsmestring.

Viktige tema er å se på hvordan blant annet sosiale medier, rusmidler og subkulturer påvirker ungdommens psykiske helse. Vi har også fokus på hvordan overgangen mellom skoletrinnene i barne- og ungdomsårene utfordrer og påvirker den enkelte.

Utdanningen er også aktuell for de som er tett på ungdom i fritidsaktiviteter.

Dette er en gratis deltidsutdanning på kveldstid, som gjennomføres over to år og kan kombineres med jobb.

Hvor vil du studere?

NB:
Finner du ikke denne utdanningen i ditt område, ta kontakt med oss for å sjekke hva dine muligheter er.