Min side
Oppvekstfag

Barn med særskilte behov

Utdanningen retter seg mot fagarbeidere som jobber med barn med ADHD, Tourettes, autismespekter forstyrrelser, barn berørt av omsorgssvikt, hørselshemmede og generelt barn med særskilte behov.

Økt faglig kompetanse vil gi deg trygghet i rollen som fagarbeider i møte med barn med særskilte behov. Vi fordyper oss blant annet i tema som atferdsforstyrrelser, mestringsstrategier, observasjoner og pedagogikk. Fokus på å kunne iverksette tiltak tidlig vil stå sentralt i utdanningen. 

Praksis kan du gjennomføre på egen arbeidsplass. Dette er en gratis deltidsutdanning på kveldstid, som gjennomføres over to år og kan kombineres med jobb.

NB:
Finner du ikke denne utdanningen i ditt område, ta kontakt med oss for å sjekke hva dine muligheter er.