Oppvekstfag

Traumer og traumehåndtering i oppvekstsektoren

Utdanningen gir studenten kompetanse til å håndtere og behandle ulike type traumer som krigstraumer, omsorgssvikt, overgrep, dødsfall, mobbing og vold.

Denne utdanningen er under arbeid med planlagt oppstart høsten 2023!

Planlagt oppstart høsten 2023
Dette studiet har planlagt oppstart høsten 2023 på følgende studiesteder.
Trykk på ønsket studiested for å få beskjed når studiet er åpent for påmelding.

Studiesteder:
Bergen – oppstart uke 38
Haugesund – oppstart uke 38
Kristiansand – oppstart høsten 2023
Arendal – oppstart høsten 2023
Stavanger – oppstart uke 36

Er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå?
Trykk her og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.

Informasjon

Fagskole utdanningen ”Traumer og traumehåndtering i oppvekstsektoren” gir studenten økt kunnskap om ulike typer traumer, begreper, prosesser og
verktøy som anvendes innen traumehåndtering og traumebehandling hos barn og unge. Utdanningen er praktisk, og du kan ta i bruk din nye kompetanse
umiddelbart.

Innhold i utdanningen

Utdanningen inneholder blant annet kommunikasjon, relasjonsbygging,
traumeforståelse, symptombilde hos barn og unge, tverrfaglig samarbeid,
reaksjonsforståelse, resiliens, selvskadingsproblematikk, komplisert sorg og traumebevisst miljøterapi.

Utdanningen er gratis og kan kombineres med jobb!

– Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over 2 år og kan kombineres med jobb.

– Fullført utdanning gir 60 studiepoeng.

Mer informasjon kommer!