Oppvekstfag

Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i oppvekstsektoren

Utdanningen skal gi studenten kompetansen til å håndtere utfordrende situasjoner i arbeidshverdagen på en tilfredsstillende måte.

Denne utdanningen er under arbeid med planlagt oppstart høsten 2023!

Planlagt oppstart høsten 2023
Dette studiet har planlagt oppstart høsten 2023 på følgende studiesteder.
Trykk på ønsket studiested for å få beskjed når studiet er åpent for påmelding.

Studiesteder:
Bergen – oppstart uke 38
Haugesund – oppstart uke 38
Kristiansand – oppstart høsten 2023

Er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå?
Trykk her og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.

Informasjon

Denne fagskoleutdanningen imøtekommer stadig økende grad av utfordrende situasjoner i barnehage og på skole. Utdanningen er ment å kunne gi fagarbeidere den kompetansen de trenger for å håndtere situasjoner som oppstår på en tilfredsstillende måte. Det er et stort behov for kunnskap innen håndteringsprinsippet og hvilke metoder som kan anvendes.

Innhold i utdanningen

Utdanningen inneholder blant annet kommunikasjon og samhandling, etikk, forebyggende perspektiv, handlingsrom, praktisk håndtering, lovverk, dokumentasjon og veiledning.

Utdanningen er gratis og kan kombineres med jobb!

– Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over 1 år og kan kombineres med jobb.

– Fullført utdanning gir 30 studiepoeng