Satte seg på skolebenken etter mange år i arbeidslivet, og tok gratis fagskoleutdanning ved AOF Fagskolen i Haugesund

Satte seg på skolebenken etter mange år i arbeidslivet, og tok gratis fagskoleutdanning ved AOF Fagskolen i Haugesund

– Det åpnet opp noe helt nytt i meg å ta utdanning i voksen alder.

Tekst og bilder produsert av Amedia

Finn Kåre Miljeteig valgte ta fagskoleutdanning ved AOF Fagskolen i Haugesund etter mange år i arbeidslivet. Da var det lenge siden sist at fembarnsfaren satt på skolebenken.
– Det åpnet opp noe helt nytt i meg å ta utdanning i voksen alder. Det var som om å gå inn i støpeskjeen på nytt, forteller han.

FInn Kåre har lang fartstid i industrien og har hatt mange ulike roller, deriblant i prosess- og produksjonsindustri. Han droppet læretiden og gikk rett ut i jobb, men tok opp igjen den mekaniske bakgrunnen i 2007.

De siste 3 årene har han jobbet som servicetekniker og LEAN-ansvarlig i Ydra, som tilbyr innovative løsninger for pumpeindustrien. Det var ved denne arbeidsplassen at muligheten for viderutdanning dukket opp for 38-åringen.

–  Jeg fikk spørsmål fra ledelse om å jobbe med standardisering, systematisering, kvalitetsssikring, effektivisering og forbedring. Dette er sentrale deler av virksomheten som jeg syntes virket svært spennende. Jeg har alltid jaktet på komplekse utfordringer.

I samråd med ledelsen og samboeren bestemte hans seg derfor for å øke kompetansen sin ved å ta utdanningen «Effektiviserings- og forbedringsledelse» ved AOF Fagskolen.

Travel fembarnsfar

FInn Kåre brukte ikke lang tid på å ta avgjørelsen, selv om han er travel småbarnsfar.

–  Jeg er en travel mann med fem barn. De to minste, som er tvillinger, var små da spørsmålet kom opp. Jeg måtte sette meg ned med samboeren og diskutere om vi sammen skulle gå inn i dette. Det ville jo kreve at jeg satte av tid. Jeg fikk et rungende ja, og opplevde at både hun og arbeidsgiveren min var positive til dette. De sa til meg at dette kan du klare, og det gav meg ekstra motivasjon. Det var en tillitserklæring, forteller han stolt.

PÅ SKOLEBENKEN  IGJEN: Finn Kåre Miljeteig tok fagskoleutdanning ved AOF Fagskolen.

Åpnet opp noe nytt i meg

Gjennom studiet opplever FInn Kåre at han har fått større innsikt i mennesker, økonomi, virksomhet, lederskap og ikke minst kommunikasjon.

–  Det jeg lærte kunne jeg trygt ta med meg og omsette kunnskapen direkte i jobben min. Jeg fikk et enomt læringsutbytte. Det var utrolig mye kjekkere å sitte på skolebenken denne gangen, med den innsikten jeg nå har. Det åpnet opp noe helt nytt i meg å ta utdanning i voksen alder. Det var som om å gå inn i støpeskjeen på nytt. Jeg måtte veie den nye kunnskapen opp mot alt jeg kunne, beskriver han.

Svært bra undervisningsopplegg

Finn Kåre opplevde undervisningsopplegget som svært bra. Han har også blitt leder for studentrådet.

– Det var veldig kjekt at klassen bestod av mennesker med så ulik bakgrunn. Det var alt fra helsevesen til bygg og anlegg. Det var kjekt å reflektere sammen med dem rundt de samme problemstillingene, men sett i fra ulike ståsted, påpeker han.

FInn Kåre skryter også av lærerne.

–   De var bare fantastiske og utrolig dyktige. Vi fikk 1 av topp 3 innenfor segmentet som underviste oss.  Kommunikasjonen var god og det var topp kvalitet på undervisningen. AOF Fagskolen henter inn mange gode lærere, forteller han.

Lærte utrolig mye

Det han lærte på studiet bruker han i arbeidshverdagen.

–  Jobben min er å fasilitere aktiviteter og spille andre gode. Jeg får mulighet til å lede interne og eksterne prosjekter, og hjelper kollegaer med å finne løsninger. Det er veldig spennende og lærerikt. Jeg lærte hvordan man kan være en støttende og coachende leder. Å finne det som brenner i folk, og hjelpe dem til å utvikle seg. Det oppleves som veldig meningsfullt.

Åpnet opp for mange muligheter

Han er også svært glad for mulighetene som utdanningen har gitt han.

– Utdanningen har forbedret livet mitt og gitt det flere nyanser. Jeg synes det er viktig at man i en litt predefinert bransje, som håndtverksindustrien, har mulighet til å videreutvikle seg og søke nye muligheter. Denne utdannelsen åpnet opp en portal til andre fremtidsutsikter, som kan gå så mange veier, forteller Finn Kåre engasjert.

–  Bare hopp i det

Finn Kåre anbefaler andre å melde seg på AOF Fagskolen.

–  Bare hopp i det. Resultatet er at du får mye større muligheter. AOF Fagskolen legger veldig godt til rette. Undervisningen foregikk på kveldstid en gang i uka og krevde ikke noe spesiell tilrettelegging. Hvis jeg som fembarnsfar kan klare det, så forteller det at opplegget lagt opp på en god måte, avslutter han fornøyd.

«Utdanningen har forbedret livet mitt og gitt det flere nyanser. Jeg synes det er viktig at man i en litt predefinert bransje, som håndtverksindustrien, har mulighet til å videreutvikle seg og søke nye muligheter.»

Finn Kåre Miljeteig, student ved AOF Fagskolen i Haugesund

Ta fagskoleutdanningen Effektiviserings- og forbedringsledelse