AOF Fagskolen

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Stavanger

Richard Johnsensgate 4 4021 Stavanger

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Slik søker du

Fra og med høsten 2021 søker du opptak til fagskolen via Samordna opptak.

Du kan elektronisk søke opptil ti utdanninger i prioritert rekkefølge. Søkeren får tilbud om studieplass på sitt høyeste prioriterte studieønske hvor søkeren er kvalifisert, og har nok poeng til en studieplass i konkurranse med andre søkere.

Du leser mer opp opptakskrav ved realkompetanse på alle utdanningene våre lengre nede på denne siden.

På samordnaopptak og utdanning.no kan du lese mer om fagskoler og hvordan du søker. Fire viktige trinn:

1. Registrer søknaden din

Du må registrere og fullføre søknaden din før søknadsfristen. I studieoversikten hos Samordna opptak finner du informasjon om fagskolestudiene du kan søke.

2. Last opp dokumentasjonen din

Etter at du har sendt inn søknaden, må du selv laste opp dokumentasjonen din.

3. Følg opp søknaden din

Du har selv ansvar for å følge opp søknaden din. Du må sjekke at kontaktinformasjonen din er rett på profilsiden du får i søknaden din, og du bør sjekke e-posten din jevnlig – selv om du er på ferie.

4. Svar på studietilbudet

Du må svare på tilbud du får om studieplass og alle tilbud om ventelisteplass. Du mister plassen hvis du ikke svarer innen svarfristen.

For spørsmål om utdanningen og annen informasjon om tilbudet, må du kontakte oss. For spørsmål om søkningen og om Samordna Opptak kontakter du:

Samordna Opptak
sokerinfo@samordnaopptak.no
Telefon 21 49 56 09
Kontakt Samordna Opptak

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. april for alle skolene. 

Mulighet for restplasser

Når det nasjonale opptaket er foretatt, overtar den enkelte fagskole selv opptaket. Dersom det er ledige plasser, og det kan det være på mange linjer, kan skolene tildele studieplasser helt fram til skolestart. Dette vil bli annonsert.

Studielån og stipend

Utdanningene er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og studenter er dermed berettiget til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.

Nesten alle våre utdanninger er gratis, men du må selv bekoste læremateriell som bøker, kalkulator, pc, kopiering, osv. I tillegg kommer en studentavgift på kr. 400.- for utdanninger med 30 studiepoeng, og kr. 800.- for utdanninger med 60 studiepoeng.

Opptakskrav realkompetanse

Opptakskrav helsefaglige utdanninger


Opptakskrav oppvekst utdanninger


Opptakskrav ledelse, økonomi, HMS, Veiledning utdanninger


Språkkrav


Fritak


Opptak på visse vilkår