Våre utdanninger

Stavanger

Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i oppvekstsektoren – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

11.09.2024

Startdato:

11.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Kristiansand

Positiv atferdsstøtte – PAS – i møte med atferd som utfordrer – Kristiansand – høst 2024

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

18.09.2024

Startdato:

18.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Strand

Helse, miljø og sikkerhet – Ryfylke – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

18.09.2024

Startdato:

18.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Eigersund

Positiv atferdsstøtte – PAS – i møte med atferd som utfordrer – Dalane – høst 2024

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

10.09.2024

Startdato:

10.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Veiledning av lærlinger – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

10.09.2024

Startdato:

10.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

11.09.2024

Startdato:

11.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Bergen

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn – Bergen – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

19.09.2024

Startdato:

19.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Strand

Psykisk helsearbeid – Ryfylke – høst – 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

18.09.2024

Startdato:

18.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn – Haugesund – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

17.09.2024

Startdato:

17.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Veiledning av lærlinger – Haugesund – høst 2024

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

16.09.2024

Startdato:

16.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Bergen

Veiledning av lærlinger – Bergen – høst 2024

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

19.09.2024

Startdato:

19.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Nettbasert

Effektiviserings- og forbedringsledelse – nettbasert – vår 2025

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

28.11.2024

Startdato:

19.02.2025

Status:

Åpent for påmelding

Nettbasert

Helse, miljø og sikkerhet – nettbasert – vår 2025

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

28.11.2024

Startdato:

19.02.2025

Status:

Åpent for påmelding

Setesdal

Ernæring i pleie- og omsorgstjenester – Setesdal – høst 24

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

12.09.2024

Startdato:

12.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Nordfjordeid

Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i helse- og omsorgssektoren – Nordfjordeid – høst 2024

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

18.09.2024

Startdato:

18.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Førde

Renholdsledelse – Førde – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

19.09.2024

Startdato:

26.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Bergen

Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i oppvekstsektoren – Bergen – høst 2024

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

23.09.2024

Startdato:

23.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Førde

Traumer og traumehåndtering i oppvekstsektoren – Førde – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

26.09.2024

Startdato:

26.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Bergen

Renholdsledelse – Bergen – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

19.09.2024

Startdato:

19.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Førde

Barn med særskilte behov – Førde – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

26.09.2024

Startdato:

26.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Bergen

Klinisk vurderingskompetanse – Bergen – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

18.09.2024

Startdato:

18.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Bergen

Barn med særskilte behov – Bergen – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

24.09.2024

Startdato:

24.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Førde

Klinisk vurderingskompetanse – Førde – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

19.09.2024

Startdato:

19.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Bergen

Kontor-, salg- og serviceledelse – Bergen – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

23.09.2024

Startdato:

23.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Bergen

Effektiviserings- og forbedringsledelse – Bergen – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

17.09.2024

Startdato:

17.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Førde

Helse, miljø og sikkerhet – Førde – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

25.09.2024

Startdato:

25.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Bergen

Helse, miljø og sikkerhet – Bergen – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

23.09.2024

Startdato:

23.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Innkjøp og salg i avfalls- og gjenvinningsbransjen – live nettbasert – høst 2024

Studiepoeng:

7.5

Søknadsfrist:

28.08.2024

Startdato:

28.08.2024

Status:

Åpent for påmelding

Kristiansand

Klinisk vurderingskompetanse – Kristiansand – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

18.09.2024

Startdato:

18.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Klinisk vurderingskompetanse – Haugesund – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

09.09.2024

Startdato:

09.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Arendal

Klinisk vurderingskompetanse – Arendal – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

19.09.2024

Startdato:

19.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Klinisk vurderingskompetanse – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

11.09.2024

Startdato:

11.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Lyngdal

Klinisk vurderingskompetanse – Lyngdal – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

17.09.2024

Startdato:

17.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Traumer og traumehåndtering i oppvekstsektoren – Haugesund – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

18.09.2024

Startdato:

18.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Arendal

Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i oppvekstsektoren – Arendal – høst 2024

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

19.09.2024

Startdato:

19.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i oppvekstsektoren – Haugesund – høst 2024

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

17.09.2024

Startdato:

17.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Positiv atferdsstøtte – PAS – i møte med atferd som utfordrer – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

11.09.2024

Startdato:

11.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse og utviklingshemming – Haugesund – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

18.09.2024

Startdato:

18.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Barn med særskilte behov – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

11.09.2024

Startdato:

11.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Barn med særskilte behov – Haugesund – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

16.09.2024

Startdato:

16.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Bærekraftig transport- og logistikkledelse – Haugesund – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

19.09.2024

Startdato:

19.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Arendal

Barn med særskilte behov – Arendal – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

19.09.2024

Startdato:

19.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Renholdsledelse – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

11.09.2024

Startdato:

11.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i helse- og omsorgssektoren – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

11.09.2024

Startdato:

11.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Bærekraftig transport- og logistikkledelse – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

10.09.2024

Startdato:

10.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Renholdsledelse – Haugesund – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

17.09.2024

Startdato:

17.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Bryne

Bærekraftig transport- og logistikkledelse – Bryne – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

17.09.2024

Startdato:

17.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Helse, miljø og sikkerhet – Haugesund – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

18.09.2024

Startdato:

18.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Kristiansand

Traumer og traumehåndtering i helsesektoren – Kristiansand – høst 2024

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

18.09.2024

Startdato:

18.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Eigersund

Renholdsledelse – Dalane – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

10.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Positiv atferdsstøtte – PAS – i møte med atferd som utfordrer – Haugesund – høst 2024

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

16.09.2024

Startdato:

16.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Kontor-, salg- og serviceledelse – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

10.09.2024

Startdato:

10.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Kristiansand

Psykisk helsearbeid – Kristiansand – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

18.09.2024

Startdato:

18.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stord

Kontor-, salg- og serviceledelse – Stord – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

23.09.2024

Startdato:

23.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Kontor-, salg- og serviceledelse – Haugesund – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

18.09.2024

Startdato:

18.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Arendal

Kontor-, salg- og serviceledelse – Arendal – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

19.09.2024

Startdato:

19.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Kroniske sykdommer – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

11.09.2024

Startdato:

11.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Lyngdal

Kontor-, salg- og serviceledelse – Lyngdal – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

17.09.2024

Startdato:

17.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Traumer og traumehåndtering i helsesektoren – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

11.09.2024

Startdato:

11.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Bryne

Helse, miljø og sikkerhet – Bryne – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

17.09.2024

Startdato:

17.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Helse, miljø og sikkerhet – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

10.09.2024

Startdato:

10.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Traumer og traumehåndtering i helsesektoren – Haugesund – høst 2024

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

17.09.2024

Startdato:

17.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Kristiansand

Renholdsledelse – Kristiansand – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

18.09.2024

Startdato:

18.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stord

Psykisk helsearbeid – Stord – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

25.09.2024

Startdato:

25.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Kristiansand

Helse, miljø og sikkerhet – Kristiansand – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

18.09.2024

Startdato:

18.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Ølen

Psykisk helsearbeid – Ølen – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

24.09.2024

Startdato:

24.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Lyngdal

Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i oppvekstsektoren – Lyngdal – høst 2024

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

17.09.2024

Startdato:

17.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Psykisk helsearbeid – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

11.09.2024

Startdato:

11.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Effektiviserings- og forbedringsledelse – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

10.09.2024

Startdato:

10.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Effektiviserings- og forbedringsledelse – Haugesund – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

17.09.2024

Startdato:

17.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Kristiansand

Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i oppvekstsektoren – Kristiansand – høst 2024

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

18.09.2024

Startdato:

18.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Arendal

Effektiviserings- og forbedringsledelse – Arendal – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

19.09.2024

Startdato:

19.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Lyngdal

Effektiviserings- og forbedringsledelse – Lyngdal – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

17.09.2024

Startdato:

17.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Arendal

Psykisk helsearbeid – Arendal – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

19.09.2024

Startdato:

19.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Kristiansand

Effektiviserings- og forbedringsledelse – Kristiansand – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

18.09.2024

Startdato:

18.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Lyngdal

Positiv atferdsstøtte – PAS – i møte med atferd som utfordrer – Lyngdal – høst 2024

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

17.09.2024

Startdato:

17.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Ser du ikke utdannelsen du ønsker å søke på? Da er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå. Registrer deg på interesseliste og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.

Registrer deg på interesseliste!