Våre utdanninger

Stavanger

Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i oppvekstsektoren – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

11.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Eigersund

Positiv atferdsstøtte – PAS – i møte med atferd som utfordrer – Dalane – høst 2024

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

10.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Veiledning av lærlinger – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

10.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

11.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Klinisk vurderingskompetanse – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

11.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Positiv atferdsstøtte – PAS – i møte med atferd som utfordrer – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

11.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Barn med særskilte behov – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

11.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Renholdsledelse – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

11.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i helse- og omsorgssektoren – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

11.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Bærekraftig transport- og logistikkledelse – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

10.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Eigersund

Renholdsledelse – Dalane – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

10.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Kontor-, salg- og serviceledelse – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

10.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Kroniske sykdommer – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

11.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Traumer og traumehåndtering i helsesektoren – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

11.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Helse, miljø og sikkerhet – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

10.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Effektiviserings- og forbedringsledelse – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

10.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Psykisk helsearbeid – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

11.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Ser du ikke utdannelsen du ønsker å søke på? Da er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå. Registrer deg på interesseliste og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.

Registrer deg på interesseliste!