Min side

Våre utdanninger

Lyngdal

Demensomsorg – Lyngdal – høst 2022

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

01.09.2022

Startdato:

21.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Ryfylke

Psykisk helsearbeid – Ryfylke – høst 2022

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

08.09.2022

Startdato:

29.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Bergen

Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i helse- og omsorgssektoren – Bergen – høst 2022

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

18.08.2022

Startdato:

08.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i helse- og omsorgssektoren – Haugesund – høst 2022

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

29.08.2022

Startdato:

19.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Stord

Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i helse- og omsorgssektoren – Stord – høst 2022

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

22.08.2022

Startdato:

12.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Bergen

Klinisk vurderingskompetanse – Bergen – høst 2022

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

16.08.2022

Startdato:

06.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Klinisk vurderingskompetanse – Haugesund – høst 2022

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

24.08.2022

Startdato:

14.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Lyngdal

Ernæring i pleie- og omsorgstjenester – Lyngdal – høst 2022

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

29.08.2022

Startdato:

19.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Sogndal

Tverrfaglig palliativ omsorg – Sogndal – høst 2022

Studiepoeng:

10

Søknadsfrist:

12.10.2022

Startdato:

02.11.2022

Status:

Åpent for påmelding

Sand i Suldal

Tverrfaglig palliativ omsorg – Sauda-Suldal – høst 2022

Studiepoeng:

10

Søknadsfrist:

11.08.2022

Startdato:

01.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Lyngdal

Tverrfaglig miljøarbeid innen rus- og psykisk helsearbeid – Lyngdal – høst 2022

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

01.09.2022

Startdato:

21.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Bergen

Tverrfaglig palliativ omsorg – Bergen – høst 2022

Studiepoeng:

10

Søknadsfrist:

22.08.2022

Startdato:

12.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Bergen

Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming – Bergen – høst 2022

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

15.08.2022

Startdato:

05.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Kristiansand

Positiv atferdsstøtte – PAS – i møte med atferd som utfordrer – Kristiansand – høst 2022

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

22.08.2022

Startdato:

12.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Arendal

Ernæring i pleie- og omsorgstjenester – Arendal – høst 2022

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

02.09.2022

Startdato:

22.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Kristiansand

Tverrfaglig palliativ omsorg – Kristiansand – høst 2022

Studiepoeng:

10

Søknadsfrist:

06.09.2022

Startdato:

26.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Tverrfaglig miljøarbeid innen rus- og psykisk helsearbeid – Haugesund – høst 2022

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

01.09.2022

Startdato:

21.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Søgne

Positiv atferdsstøtte – PAS – i møte med atferd som utfordrer – Søgne – høst 2022

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

22.08.2022

Startdato:

12.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Førde

Psykisk helsearbeid – Førde – høst 2022

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

11.08.2022

Startdato:

01.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Psykisk helsearbeid – Stavanger – høst 2022

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

02.09.2022

Startdato:

22.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Bergen

Psykisk helsearbeid – Bergen – høst 2022

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

25.08.2022

Startdato:

15.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Psykisk helsearbeid – Haugesund – høst 2022

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

25.08.2022

Startdato:

15.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Positiv atferdsstøtte – PAS – i møte med atferd som utfordrer – Stavanger – høst 2022

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

01.09.2022

Startdato:

21.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Positiv atferdsstøtte – PAS – i møte med atferd som utfordrer – Haugesund – høst 2022

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

02.09.2022

Startdato:

22.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Grimstad

Positiv atferdsstøtte – PAS – i møte med atferd som utfordrer – Grimstad – høst 2022

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

02.09.2022

Startdato:

22.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Bergen

Arbeid med ungdom – Bergen – høst 2022

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

16.08.2022

Startdato:

06.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Kreftomsorg og lindrende pleie – Haugesund – høst 2022

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

25.08.2022

Startdato:

15.09.2022

Status:

Åpent for påmelding