Våre utdanninger

Kristiansand

Klinisk vurderingskompetanse – Kristiansand – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

18.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Klinisk vurderingskompetanse – Haugesund – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

09.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Arendal

Klinisk vurderingskompetanse – Arendal – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

19.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Klinisk vurderingskompetanse – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

11.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Lyngdal

Klinisk vurderingskompetanse – Lyngdal – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

17.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Positiv atferdsstøtte – PAS – i møte med atferd som utfordrer – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

11.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse og utviklingshemming – Haugesund – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

18.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Barn med særskilte behov – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

11.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Barn med særskilte behov – Haugesund – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

16.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Arendal

Barn med særskilte behov – Arendal – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

19.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i helse- og omsorgssektoren – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

11.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Kristiansand

Traumer og traumehåndtering i helsesektoren – Kristiansand – høst 2024

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

18.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Positiv atferdsstøtte – PAS – i møte med atferd som utfordrer – Haugesund – høst 2024

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

16.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Kristiansand

Psykisk helsearbeid – Kristiansand – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

18.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Kroniske sykdommer – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

11.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Traumer og traumehåndtering i helsesektoren – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

11.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Traumer og traumehåndtering i helsesektoren – Haugesund – høst 2024

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

17.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stord

Psykisk helsearbeid – Stord – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

25.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Ølen

Psykisk helsearbeid – Ølen – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

24.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Psykisk helsearbeid – Stavanger – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

11.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Arendal

Psykisk helsearbeid – Arendal – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

19.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Lyngdal

Positiv atferdsstøtte – PAS – i møte med atferd som utfordrer – Lyngdal – høst 2024

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

15.04.2024

Startdato:

17.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Hjelmeland

Digital sansestimulering og virtuell velferdsteknologi – Hjelmeland – vår 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

15.02.2024

Startdato:

15.02.2024

Status:

Åpent for påmelding

Odda

Digital sansestimulering og virtuell velferdsteknologi – Odda – vår 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

15.02.2024

Startdato:

15.02.2024

Status:

Åpent for påmelding

Kvinesdal

Digital sansestimulering og virtuell velferdsteknologi – Kvinesdal – vår 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

15.02.2024

Startdato:

15.02.2024

Status:

Åpent for påmelding

Ser du ikke utdannelsen du ønsker å søke på? Da er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå. Registrer deg på interesseliste og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.

Registrer deg på interesseliste!