Våre utdanninger

Haugesund

Tverrfaglig miljøarbeid innen rus- og psykisk helsearbeid – Haugesund – høst 2023

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

06.09.2023

Startdato:

27.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Ølen

Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i helse- og omsorgssektoren – Ølen – høst 2023

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

05.09.2023

Startdato:

26.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i helse- og omsorgssektoren – Haugesund – høst 2023

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

04.09.2023

Startdato:

25.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i helse- og omsorgssektoren – Stavanger – høst 2023

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

16.08.2023

Startdato:

06.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Kristiansand

Traumer og traumehåndtering i helsesektoren – Kristiansand – høst 2023

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

28.08.2023

Startdato:

18.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Arendal

Traumer og traumehåndtering i helsesektoren – Arendal – høst 2023

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

22.08.2023

Startdato:

12.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Førde

Traumer og traumehåndtering i helsesektoren – Førde – høst 2023

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

21.08.2023

Startdato:

11.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Bergen

Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i helse- og omsorgssektoren – Bergen – høst 2023

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

31.08.2023

Startdato:

21.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Traumer og traumehåndtering i helsesektoren – Haugesund – høst 2023

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

29.08.2023

Startdato:

19.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Psykisk helsearbeid – Stavanger – høst 2023

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

21.08.2023

Startdato:

11.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Karmøy

Positiv atferdsstøtte – PAS – i møte med atferd som utfordrer – Karmøy – høst 2023

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

21.08.2023

Startdato:

11.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Positiv atferdsstøtte – PAS – i møte med atferd som utfordrer – Stavanger – høst 2023

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

23.08.2023

Startdato:

13.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Bergen

Psykisk helsearbeid – Bergen – høst 2023

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

15.08.2023

Startdato:

05.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Eigersund

Positiv atferdsstøtte – PAS – i møte med atferd som utfordrer – Dalane – høst 2023

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

31.08.2023

Startdato:

21.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Bergen

Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring – Bergen – høst 2023

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

28.08.2023

Startdato:

18.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Bryne

Positiv atferdsstøtte – PAS – i møte med atferd som utfordrer – Bryne – høst 2023

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

30.08.2023

Startdato:

20.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Kroniske sykdommer – Stavanger – høst 2023

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

21.08.2023

Startdato:

11.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Klinisk vurderingskompetanse – Stavanger – høst 2023

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

24.08.2023

Startdato:

14.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Klinisk vurderingskompetanse – Haugesund – høst 2023

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

21.08.2023

Startdato:

11.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Førde

Klinisk vurderingskompetanse – Førde – høst 2023

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

22.08.2023

Startdato:

12.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Odda

Klinisk vurderingskompetanse – Odda – høst 2023

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

22.08.2023

Startdato:

12.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Kristiansand

Klinisk vurderingskompetanse – Kristiansand – høst 2023

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

23.08.2023

Startdato:

13.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Bergen

Klinisk vurderingskompetanse – Bergen – høst 2023

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

22.08.2023

Startdato:

12.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Lister

Klinisk vurderingskompetanse – Lyngdal – høst 2023

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

21.08.2023

Startdato:

11.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Bergen

Ernæring i pleie- og omsorgstjenester – Bergen – høst 2023

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

31.08.2023

Startdato:

21.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Flekkefjord

Barn med særskilte behov – Flekkefjord – høst 2023

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

29.08.2023

Startdato:

19.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Vennesla

Barn med særskilte behov – Vennesla – høst 2023

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

06.09.2023

Startdato:

27.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Førde

Barn med særskilte behov – Førde – høst 2023

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

23.08.2023

Startdato:

13.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Barn med særskilte behov – Haugesund – høst 2023

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

22.08.2023

Startdato:

12.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Eigersund

Barn med særskilte behov – Dalane – høst 2023

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

31.08.2023

Startdato:

21.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Barn med særskilte behov – Stavanger – høst 2023

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

16.08.2023

Startdato:

06.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Bergen

Barn med særskilte behov – Bergen – høst 2023

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

16.08.2023

Startdato:

06.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Arendal

Barn med særskilte behov – Arendal – høst 2023

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

29.08.2023

Startdato:

19.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Kvinesdal

Digital sansestimulering og virtuell velferdsteknologi – Kvinesdal – høst 2023

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

23.08.2023

Startdato:

13.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Hjelmeland

Digital sansestimulering og virtuell velferdsteknologi – Hjelmeland – høst 2023

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

23.08.2023

Startdato:

13.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Odda

Digital sansestimulering og virtuell velferdsteknologi – Odda – høst 2023

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

23.08.2023

Startdato:

13.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Ser du ikke utdannelsen du ønsker å søke på? Da er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå. Registrer deg på interesseliste og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.

Registrer deg på interesseliste!