Min side

Våre utdanninger

Lyngdal

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn – Lyngdal – høst 2022

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

31.05.2022

Startdato:

27.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Lyngdal

Tverrfaglig miljøarbeid innen rus- og psykisk helsearbeid – Lyngdal – høst 2022

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

31.05.2022

Startdato:

21.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Bergen

Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming – Bergen – høst 2022

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

31.05.2022

Startdato:

05.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Kristiansand

Positiv atferdsstøtte – PAS – i møte med atferd som utfordrer – Kristiansand – høst 2022

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

31.05.2022

Startdato:

12.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Kristiansand

Hverdagsmestring – helsefremmende og forebyggende arbeid – Kristiansand – høst 2022

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

31.05.2022

Startdato:

19.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Tverrfaglig miljøarbeid innen rus- og psykisk helsearbeid – Haugesund – høst 2022

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

31.05.2022

Startdato:

21.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Søgne

Positiv atferdsstøtte – PAS – i møte med atferd som utfordrer – Søgne – høst 2022

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

31.05.2022

Startdato:

12.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Arbeid med ungdom – Stavanger – høst 2022

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

31.05.2022

Startdato:

26.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn – Haugesund – høst 2022

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

31.05.2022

Startdato:

20.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Bergen

Barn med særskilte behov – Bergen – høst 2022

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

31.05.2022

Startdato:

13.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Bergen

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn – Bergen – høst 2022

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

31.05.2022

Startdato:

14.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Førde

Psykisk helsearbeid – Førde – høst 2022

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

31.05.2022

Startdato:

01.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Psykisk helsearbeid – Stavanger – høst 2022

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

31.05.2022

Startdato:

22.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Bergen

Psykisk helsearbeid – Bergen – høst 2022

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

31.05.2022

Startdato:

15.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Psykisk helsearbeid – Haugesund – høst 2022

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

31.05.2022

Startdato:

15.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Positiv atferdsstøtte – PAS – i møte med atferd som utfordrer – Stavanger – høst 2022

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

31.05.2022

Startdato:

21.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Positiv atferdsstøtte – PAS – i møte med atferd som utfordrer – Haugesund – høst 2022

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

31.05.2022

Startdato:

22.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Grimstad

Positiv atferdsstøtte – PAS – i møte med atferd som utfordrer – Grimstad – høst 2022

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

31.05.2022

Startdato:

22.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Stavanger

Barn med særskilte behov – Stavanger – høst 2022

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

31.05.2022

Startdato:

14.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Kristiansand

Barn med særskilte behov – Kristiansand – høst 2022

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

31.05.2022

Startdato:

14.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Barn med særskilte behov – Haugesund – høst 2022

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

31.05.2022

Startdato:

13.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Arendal

Barn med særskilte behov – Arendal – høst 2022

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

31.05.2022

Startdato:

15.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Arbeid med ungdom – Haugesund – høst 2022

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

31.05.2022

Startdato:

19.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Bergen

Arbeid med ungdom – Bergen – høst 2022

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

31.05.2022

Startdato:

06.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Kristiansand

Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen – Kristiansand – høst 2022

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

31.05.2022

Startdato:

26.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Hverdagsmestring – helsefremmende og forebyggende arbeid – Haugesund – høst 2022

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

31.05.2022

Startdato:

14.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Haugesund

Kreftomsorg og lindrende pleie – Haugesund – høst 2022

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

31.05.2022

Startdato:

15.09.2022

Status:

Åpent for påmelding