Våre 10 beste studietips!

Våre 10 beste studietips!

Vi i AOF Vestlandet-Agder har laget en liten guide for deg som trenger litt studietips og motivasjon!

Å studere krever en del selvdisiplin. Spesielt om det er lenge siden man har gått på skole eller har studert. Man mister fort grepet om studieteknikker og hvordan legge opp løpet for å oppnå de ønskede resultatene.

Derfor har vi i AOF Vestlandet – Agder laget en liten guide for deg som trenger litt studietips og motivasjon!

1. Spør og vær nysgjerrig
Som sikkert alle har hørt før: ingen spørsmål er dumme! Men det ligger faktisk noe i det. Spør heller for mye enn for lite. De som spør, får ofte mer informasjon og mer forståelse rundt temaet som diskuteres. Det oppstår også færre misforståelser for de som er aktive. Om det er noe du tror du vet, men likevel er litt usikker på, så spør! Du taper ingenting på det.

2. Vær disiplinert, behold fokus og ha troen
Om det er lenge siden du har studert kommer det nok til å innebære en stor forandring i hverdagen. Man er kanskje ikke vant med å sette av tid for å sette seg ned og lære noe nytt. Her må man være selvdisiplinert, fokusert og ha troa på seg selv.

Om du har skrivesperre eller står fast i perioder; Ikke vær kritisk til det du produserer, alt kan endres etterpå. Så lenge du får noe ned på papiret så løsner ting som regel etter hvert. Noe som er effektivt, er å sette av 5-10 minutter der du skriver ned all kunnskap og tanker du har om temaet. Ved å gjøre dette blir du bevisst på hva du kan, og hva du må øve på/lære mer om. Dette gjør det lettere å sette i gang med oppgaven eller øvingen i og med at du nå vet hva du skal ta tak i.

3. Tenk at du VIL studere, ikke at du MÅ
Om du tenker at du vil studere for ditt eget beste, vil du føle deg mer takknemlig og motivert for å gjennomføre studiet og lykkes, kontra om du bare tenker at du må studere for å kanskje få bedre jobb/ lønn osv. Ikke se på det å studere som et ork, men som en mulighet.

4. Samarbeid med andre studenter
Det å føle at man er en del av et fellesskap hvor man jobber sammen mot et mål er viktig. I de fleste yrker og arbeidsplasser kreves det samarbeid. Ved å samarbeide med andre får man sett nye perspektiv og man blir utfordret på en annen måte, samtidig som man lærer mye av hverandre. Det er også en flott mulighet til å etablere nye nettverk innenfor
fagfeltet/studieområdet.

5. Møt opp til timene! De som møter opp, har alltid bedre sjanse for å lykkes
Ifølge Nordisk institutt for studier og innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) er det en sammenheng mellom høyt fravær og det å ikke fullføre skolen/utdanningen.

De som møter opp til timene får med seg all informasjon fra hovedkilden, nemlig læreren, og kan unngå misforståelser i studieforløpet. Du får også ta del i verdifulle diskusjoner som kan gi deg mer dybdekunnskap om et tema. Om du studerer hjemmefra er det viktig å holde en god døgnrytme og ha definerte arbeidsperioder.

6. Forståelse av pensum er mer effektivt enn pugging av pensum
Skriv notater og tekster med egne ord, ikke skriv rett av det som læreren sier eller det som står i boka. Når du formulerer oppgaver og det du har lært med egne ord vil du får mer forståelse for temaet, du klarer lettere å koble ting sammen, og i tillegg husker du stoffet bedre og over lengre tid.

7. Sett av tid der det skal jobbes effektivt, ikke jobb litt her og litt der
Først å fremst må du finne ut på hvilken tid av døgnet du er mest effektiv og fokusert. Jobber du best sammen med andre eller alene? Må du ha litt bakgrunnsstøy, eller skal det helst være helt stille? Det er bedre å jobbe effektivt i korte perioder enn det er å jobbe «sløvt» i flere timer. Om du sliter med å presse deg selv kan du sette på en klokke med en viss tid, som gjør at du MÅ jobbe effektivt frem til klokken ringer. Når den ringer, kan du ta deg en pause.

8. Unngå skippertaksfella
Et «skippertak» kan funke det, i ny og ne. Men som regel så fungerer det ikke med skippertak i lengden. Så vær snill mot deg selv og begynn tidlig! Sett deg realistiske mål for hver
øve/skrive økt slik at du faktisk får gjort noe hver gang. Få en oversikt over det som er viktigst og det som du trenger mest tid på. Det kommer til å føles overveldende i starten, men luk ut det viktigste og begynn med det.

9. Visualiser både studiehverdagen din og de ønskede resultatene dine
Se for deg hvordan dagen din skal se ut. Når skal du jobbe? Når skal du spise/trene/slappe av? Om man planlegger er man mer forberedt på dagen og mer fokusert på de ulike gjøremålene i løpet av dagen.

En kan også bruke visualisering på samme måte som mange idrettsutøvere gjør, nemlig å visualisere hvordan de skal utføre konkurransene sine og visualisere at de vinner. Når du visualiserer er det viktig at du er positiv, ser for deg at det går bra og at du får de resultatene du ønsker deg, det legger seg nemlig i underbevisstheten. Ikke tenk negative tanker!

10. KOBLE AV
Det er viktig å ha stunder der man kobler helt av. Dette gir hjernen litt tid til å prosessere det den har lært. Tren, vær sosial og tenk på alt annet enn å studere.

LYKKE TIL! 🙂