Viktig å gi folk muligheten til å videreutvikle seg

Viktig å gi folk muligheten til å videreutvikle seg

Daglig leder i Ydra, Mads Ragnar Bårdsen, støttet Finn Kåre Miljeteig umiddelbart da han valgte å videreutdanne seg ved AOF Fagskolen.

Tekst og bilder produsert av Amedia

Daglig leder i Ydra, Mads Ragnar Bårdsen, støttet Finn Kåre Miljeteig umiddelbart da han valgte å videreutdanne seg ved AOF Fagskolen.

– Finn Kåre viste interesse for forbedringsarbeid, og vi i Ydra er opptatt av at folk skal få mulighet til å utvikle seg videre gjennom kursing og utdanning. Bedriften får da styrket kompetansen sin. Verden går fremover og teknologien er i konstant utvikling. Som teknologi- og produksjonsbedrift er vi opptatt av å være i forkant, forteller Bårdsen.

En god erfaring

Han har bare gode ting å si om utdanningen som Finn Kåre har tatt.

– Dette har vært en kjempebra erfaring, og han har kommet tilbake til arbeidsplassen med notater, oppgaver og innspill. Det har utfordret oss andre, og vært inspirerende. Han har alltid kommet med gode grunnlag for innspillene sine, og det skaper en trygghet bak valgene. Det har også vært veldig kjekt at en fra produksjonen har tatt denne utdanningen. Det har vært en god kobling mellom teori og praksis. Både bøker og forelesere har vært veldig relevante og oppdaterte, påpeker han.

Built to last

Den daglige lederen kan anbefale AOF Fagskolen, og ser på videreutdanning som en god investering for Ydra.

– Vår grunntanke er at ting skal være «built to last».  Bedriften skal være solid og servicevennlig, og være godt rustet for endringer i markedet.  «Built to last»-filosofien handler også om menneskene og kan knyttes opp mot FNs bærekraftmål. Vi skal ha et bevisst forhold til det som betyr noe.

Bårdsen fremhever at det blant annet betyr at de ansatte skal ha en god arbeidssituasjon, fornuftige arbeidstider og muligheter for å utvikle seg.

– Fokus på disse tingene gjør at folk trives, motiveres og ønsker å bli værende, avslutter han engasjert.

Ta fagskoleutdanningen Effektiviserings- og forbedringsledelse