AOF Vestlandet-Agder og markedsledende selskaper samarbeider om å møte fremtidens kompetansebehov innen havvind

AOF Vestlandet-Agder og markedsledende selskaper samarbeider om å møte fremtidens kompetansebehov innen havvind

Vi i AOF Vestlandet-Agder er bevisste på behovet for å møte fremtidens kompetansebehov innen havvind. Det er mange dyktige fagfolk som allerede er ferdig utdannet og i jobb, eller i ferd med å avslutte en utdanning. For å styrke deres kvalifikasjoner og sikre at de er godt rustet til å møte utfordringene innen havvind, ser […]

Vi i AOF Vestlandet-Agder er bevisste på behovet for å møte fremtidens kompetansebehov innen havvind. Det er mange dyktige fagfolk som allerede er ferdig utdannet og i jobb, eller i ferd med å avslutte en utdanning. For å styrke deres kvalifikasjoner og sikre at de er godt rustet til å møte utfordringene innen havvind, ser vi nå på å utvikle spesialiserte kurs og utdanningsprogrammer.

I samarbeid med konsortiet bestående av RWE, Havfram og NTE har vi inngått en intensjonsavtale. Målet er å utvikle skreddersydde kurs og utdanningsmuligheter som øker kompetansen, ekspertisen og ferdighetene innen havvind. Vi er stolte av å samarbeide med disse markedsledende selskapene, og vi er overbevist om at denne satsingen vil spille en viktig rolle i å møte fremtidens behov i bransjen.

Vårt mål er å gi fagfolk en unik mulighet til å oppgradere sin kompetanse og posisjonere seg for spennende karrieremuligheter innen havvindsektoren. Vi er glade for å kunne bidra til å bygge opp et sterkt og kompetent arbeidsmiljø for havvindindustrien.

Les hele saken her


Fra venstre: Per Godfroji (RWE), Ragnhild Bjerkvik (AOF Vestlandet-Agder) og Felipe Nunes (Havfram)
Foto: Grethe Nygaard