Økonomi- og ledelsesfag

Økonomi- og ledelsesfag

Våre utdanninger innen økonomi- og ledelsefag er bygget på nasjonale studieplaner, og er basert på tilbakemeldinger fra yrkessektoren og forbund om hva som er ønsket av kompetanse.


Hvem kan ta fagskole i økonomi- og ledelsefag?

Fagskolene innen økonomi og ledelse er rettet mot fagarbeidere og andre relevante yrkesgrupper som ønsker å bygge videre på egen kompetanse. Utdanningene er bygget på nasjonale studieplaner, og er basert på tilbakemeldinger fra yrkessektoren og forbund om hva som er ønsket av kompetanse.

Hvorfor ta fagskole i økonomi- og ledelsefag?

Flere og flere velger fagskoler som gir oppdatert kompetanse rettet mot nåtidens og  fremtidens behov. Vi har med fagfeltet i undervisningen og inviterer inn fagpersoner med spisskompetanse på bestemte tema, og personer som har stått i de utfordringene utdanningen handler om.

Våre fagskoler innen økonomi- og ledelsesfag gir kompetanse du kan ta i bruk direkte ut i arbeidslivet.

Utdanningene er lagt opp på deltid, slik at det kan kombineres med jobb. Alle våre fagskoler er pr. i dag stedsbaserte med klasseromsundervisning, noen ganger kombinert med live digital undervisning

NB:
Finner du ikke din ønskede fagskole i ditt område, ta kontakt med oss for å sjekke hva dine muligheter er.